Městská část Praha 22
Praha 22

Kácení dřevin kolem Cukrovarského rybníka

Kácení dřevin kolem Cukrovarského rybníka

V minulých letech proběhlo odbahnění a oprava výpustního objektu Cukrovarského rybníka. Na tuto akci nyní navazuje výstavba obvodové lávky kolem Cukrovarského rybníka spojená s úpravou cestní sítě.

V přípravné fázi je nutno odstranit část dřevin v břehovém porostu, aby bylo možno vysvahovat terén pro novou cestu pro pěší, která bude navazovat na obvodovou lávku kolem Cukrovarského rybníka.

Kácené dřeviny, které tvoří z velké části akáty, budou nahrazeny v rámci vegetačních úprav převážně výsadbou domácích dřevin (dub, jilm, třešeň a javor).

Děkujeme za zvýšenou pozornost v okolí stavby lávky.

RNDr. Kateřina Marková
odbor životního prostředí
e-mail: katerina.markova@praha22.cz
tel.: +420 271 071 874

Datum vložení: 31. 1. 2023 13:03
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2023 13:08
Autor: MgA. Ivan Vágner