Městská část Praha 22
Praha 22

Příprava dotace na pořízení ekologického vytápění v sociálně slabých domácnostech

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností v rodinných domech (vč. trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů.

Sociálně slabá domácnost je taková, která má průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170 900 Kč. Výjimky z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti a čí příjmy jsou, mají v současné době důchodci a studenti. Definice domácnosti a další podrobnosti jsou uvedeny v „Závazných pokynech – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti“ vydaných MŽP ČR. Podpora konečným uživatelům – fyzickým osobám, je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů. Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (ruční, automat) nebo plynový kondenzační kotel. Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií SFŽP ČR na svt.sfzp.cz. Dotace bude pokryta z 95% z prostředků EU a pouze 5% bude hradit žadatel.

Údaje o žadateli musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození, místo realizace (obec), adresu rodinného domu/bytové jednotky, telefon, e-mail, typ nového zdroje tepla. Seznam žadatelů splňujících výše uvedené podmínky, který bude prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy zaslán MŽP ČR, je třeba vytvořit do 22. 12. 2021, na začátku roku 2022 se připravuje vyhlášení výzvy dotačního programu.

Kontaktní osoba za Magistrát hl. m. Prahy pro kotlíkové dotace, zejména konzultace ohledně seznamu žadatelů je Ing. Miroslav Zeman, 236 004 479, 773 789 827, miroslav.zeman@praha.eu.

Grafika kotlíkové dotace.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

 

Přílohy

Příl_3_Grafika_KotDot_263x185_09_2021_tisk.pdf

Příl_3_Grafika_KotDot_263x185_09_2021_tisk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,8 MB
Datum vložení: 6. 11. 2021 10:41
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2021 10:47
Autor: Daniel Malenovský