Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz a nakládání s komunálním odpadem v nouzovém stavu

ilustrativní obrázek

Způsob zajištění provozu systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření COVID 19.

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření COVID 19 vyhlásila „LOCKDOWN“, si Vás dovoluji informovat o způsobu zajištění provozu obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.


V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od 21. 10. 2020 následovně:

  1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  2. Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  3. Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen
  4. Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,
  5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
  6. Svoz nebezpečného odpadu:

a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení,
b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení,
c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.


Upozorňujeme, že zajištění výše uvedených plnění se bude odvíjet od provozních možností jednotlivých dodavatelů. Pokud dojde ke snížení jejich personálních kapacit, může dojít k omezení poskytování některých služeb s tím, že prioritou města bude zajištění služeb, jejichž plnění (zachování) je výslovnou povinnosti města.


Provoz kontaktních center svozových společností:

Od pondělí 26. 10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:

Pondělí  8 – 13 hodin
Středa  13 – 18 hodin

Ve všech prostorách zákaznických centrech je nezbytné dodržovat standardní hygienická opatření – vstup pouze ze zakrytým nosem a ústy, desinfekce rukou při vstupu.

Obchodní zástupci budou nadále klientům k dispozici i mimo provozní dobu určenou pro osobní návštěvy a to prostřednictvím elektronické komunikace.

Provozní doba může být upravena i jinak, např. u kontaktních míst zřízených v rámci budov ÚMČ nebo na základě pokynů vedení jednotlivých společností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.


Zdroj: Zpráva z OCP MHMP

Datum vložení: 23. 10. 2020 10:32
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2020 11:31
Autor: Ing. Jitka Kochánková