Městská část Praha 22
Praha 22

Zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, včetně části území Prahy 22

Zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, včetně části území Prahy 22

Upozornění na zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, který se týká i části území naší MČ z důvodu ochranných ploch přírodních parků a zvláště chráněných území. Zároveň je v naší městské části několik domovů pro seniory a podobných zařízení.

Oslavy Silvestra a Nového roku v Praze

Pro používání volně prodejných pyrotechnických výrobků 31. prosince 2022 a 1. ledna 2023 platí pravidla stanovená vyhláškou hlavního města Prahy.

Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakou jsou například domovy pro seniory. Nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

Volně prodejnou pyrotechniku je zakázáno používat na území hlavního města Prahy:

  1. v památkové rezervaci v hlavním městě Praze;
  2. na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry;
  3. v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením;
  4. na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich;
  5. na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území;
  6. v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků;
  7. ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Další informace naleznete zde:

vystraha

Ing. Jana Kučerová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Datum vložení: 29. 12. 2022 14:59
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2022 15:15
Autor: MgA. Ivan Vágner