Městská část Praha 22
Praha 22

Aktuality

 
logo

MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Příjemce dotace - Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 22, www.praha22.cz

Zobrazeno 1-30 ze 34

Setkání místních aktérů MAP II Praha 22

Datum: 28. 6. 2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) Praha 22 pořádal ve čtvrtek 23. června 2022 od 15:00 hodin ve Veřejné jídelně (v DPS II) setkání místních aktérů...

Setkání aktérů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 22

Datum: 13. 6. 2022

Rádi bychom vás pozvali na závěrečné setkání aktérů MAP, které se uskuteční dne 23. 6. 2022 od 15:00 ve Veřejné jídelně (v DPS II), Nové náměstí 1440/2a, Praha 10 - Uhříněves.

Dítě v (ne)bezpečí na internetu

Datum: 25. 5. 2022

workshop pro rodiče

Pozvánka na závěrečné setkání aktérů

Datum: 13. 5. 2022

Uskuteční dne 23. 6. 2022 od 15:00 ve Veřejné jídelně (v DPS II), Nové náměstí 1440/2a, Praha 10 - Uhříněves.

Seznam našich učitelů lídrů 2/2022

Datum: 23. 2. 2022

V průběhu února 2022 proběhla pravidelná aktualizace učitelů lídrů na našem území.

Komunikace mezi školou a rodiči

Datum: 28. 1. 2022

Členka pracovní skupiny pro rovné příležitosti projektu MAP II Katka Kaňoková představuje video na téma Komunikace mezi školou a rodiči.

Evaluace projektu MAP

Datum: 27. 1. 2022

Ve všech projektech místního akčního plánování vzdělávání (MAP) po celé republice platí povinnost průběžně a pravidelně vyhodnocovat organizační a odbornou kvalitu a konkrétní přínosy projektů. Výjimkou není ani projekt MAP II v Praze 22.

Roční akční plán MAP 2021/2022, COVID-19 a jeho dopad na školy

Datum: 27. 1. 2022

Přelom roku 2021 a 2022 proběhl ve znamení vyhodnocení a přípravy aktualizace Ročního akčního plánu aktivit projektu MČ Praha 22 - MAP II na období 1. 1. 2022 – 1. 7. 2023.

Jak mít šťastné a spokojené dítě – workshop nejen pro rodiče

Datum: 12. 2. 2021

Ve středu 24. března 2021 od 18 hod.
V právě zrekonstruovaných prostorách uhříněveského muzea nebo dle aktuální epidemické situace online.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – Roční akční plán a Strategický rámec

Datum: 11. 1. 2021

V rámci konzultačního procesu 11. 1. 2021 - 25. 1. 2021 zveřejňujeme dokumenty, které budou schvalovány formou per rollam Řídicím výborem projektu MAP II MČ Praha 22, které se uskuteční v termínu 28. - 8. 2. 2021. Připomínky k předloženým dokumentům prosím zasílejte na petr_andelcz@yahoo.com v termínu do 25. 1. 2021.

Schválení dokumentů – Zpráva o stavu rovných příležitostí a 2. sebehodnotící zpráva projektu MAP II. A odborný tým P 22 MAP

Datum: 13. 12. 2020

Hlasováním Řídicího výboru per rollam byly dne 10. 12. 2020 schváleny dokumenty Zpráva o stavu rovných příležitostí a 2. sebehodnotící zpráva projektu MAP II. Dále zveřejňujeme souhrnnou prezentaci pro členy ŘV o činnosti RT a aktivitách projektu.

Laskaví a efektivní učitelé sobě (2. ročník) – workshop on-line

Datum: 4. 12. 2020

Workshop je organizován v rámci projektu MČ Praha 22 – MAP II

Konzultační proces – dokumenty k připomínkám

Datum: 4. 11. 2020

Zveřejňujeme dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. O dokumentech bude po zapracování všech připomínek hlasovat Řídicí výbor formou per rollam. Konzultační proces (připomínkování) běží od 4. 11. 2020 do 18. 11. 2020.

Psali o nás

Datum: 12. 8. 2020

V článku letního čísla Uhříněveského zpravodaje a v regionálním časopise Zápraží číslo 4 2020.

Dokumenty MAP II zaktualizovány

Datum: 12. 8. 2020

Hlasováním Řídícího výboru per rollam byl schválen aktualizovaný dokument MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723)

Hlasování o aktualizovaném dokumentu

Datum: 21. 7. 2020

Hlasování o dokumentu se uskuteční formou per rollam, odpovědi s hlasováním odešlete, prosím, nejpozději do čtvrtka 30. 7. 2020.

Aktualizace dokumentů MAP II

Datum: 24. 6. 2020

Projekt MAP II se nachází v polovině doby své realizace, kdy je třeba aktualizovat souborný dokument MAP II. Níže naleznete návrh znění aktualizace dokumentu.

Připomínkovat ho můžete od 24. 6. 2020 do 8. 7. 2020.

Finanční gramotnost pro dospělé – webinář z projektu MAP II.

Datum: 8. 6. 2020

Koná se v úterý 16. 6. 2020 od 19 hodin z pohodlí vašeho domova

Šablony III

Datum: 8. 1. 2020

Šablony, nebo tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost.

Výzva č. 54 z Operačního programu Praha – pól růst ČR

Datum: 8. 1. 2020

Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Sebehodnotící zpráva za 1. rok realizace projektu

Datum: 25. 11. 2019

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II Praha 22.

Výzvy č. 51 a 52 z Operačního programu Praha – pól růst ČR

Datum: 1. 4. 2019

Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I
Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II

Harmonogram výzev 2019 OP PPR

Datum: 11. 1. 2019

výzvy č. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 a 55

Aktuální výzvy evropských dotačních programů – oblast školství

Datum: 11. 1. 2019

PROSINEC 2018

Zobrazeno 1-30 ze 34