Městská část Praha 22
Praha 22

Aktuality

 
logo

MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Příjemce dotace - Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha 22, www.praha22.cz

Konzultační proces – dokumenty k připomínkám

Datum: 4. 11. 2020

Zveřejňujeme dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. O dokumentech bude po zapracování všech připomínek hlasovat Řídicí výbor formou per rollam. Konzultační proces (připomínkování) běží od 4. 11. 2020 do 18. 11. 2020.

Psali o nás

Datum: 12. 8. 2020

V článku letního čísla Uhříněveského zpravodaje a v regionálním časopise Zápraží číslo 4 2020.

Dokumenty MAP II zaktualizovány

Datum: 12. 8. 2020

Hlasováním Řídícího výboru per rollam byl schválen aktualizovaný dokument MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723)

Hlasování o aktualizovaném dokumentu

Datum: 21. 7. 2020

Hlasování o dokumentu se uskuteční formou per rollam, odpovědi s hlasováním odešlete, prosím, nejpozději do čtvrtka 30. 7. 2020.

Aktualizace dokumentů MAP II

Datum: 24. 6. 2020

Projekt MAP II se nachází v polovině doby své realizace, kdy je třeba aktualizovat souborný dokument MAP II. Níže naleznete návrh znění aktualizace dokumentu.

Připomínkovat ho můžete od 24. 6. 2020 do 8. 7. 2020.

Finanční gramotnost pro dospělé – webinář z projektu MAP II.

Datum: 8. 6. 2020

Koná se v úterý 16. 6. 2020 od 19 hodin z pohodlí vašeho domova

Šablony III

Datum: 8. 1. 2020

Šablony, nebo tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost.

Výzva č. 54 z Operačního programu Praha – pól růst ČR

Datum: 8. 1. 2020

Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Sebehodnotící zpráva za 1. rok realizace projektu

Datum: 25. 11. 2019

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II Praha 22.

Výzvy č. 51 a 52 z Operačního programu Praha – pól růst ČR

Datum: 1. 4. 2019

Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I
Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II

Harmonogram výzev 2019 OP PPR

Datum: 11. 1. 2019

výzvy č. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 a 55

Aktuální výzvy evropských dotačních programů – oblast školství

Datum: 11. 1. 2019

PROSINEC 2018