Městská část Praha 22
Praha 22

Setkání místních aktérů MAP II Praha 22

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) Praha 22 pořádal ve čtvrtek 23. června 2022 od 15:00 hodin ve Veřejné jídelně (v DPS II) setkání místních aktérů...

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II  (MAP II) Praha 22 pořádal ve čtvrtek 23. června 2022 od 15:00 hodin ve  Veřejné jídelně (v DPS II), Nové náměstí 1440/2a, Praha 10 – Uhříněves setkání místních aktérů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání zaměřené na „Rovné příležitosti a rovný přístup ke vzdělávání v MČ Praha 22“

Setkání uzavřelo a shrnulo projekt MAP II, přestavilo výstupy a strategické dokumenty projektu a výhled, plán další spolupráci v navazujícím projektu MAP III. Druhá část setkání byla  zaměřena na rovné příležitosti v základním a předškolním vzdělávání.

Proč téma „rovné příležitosti“? Jedná se o téma aktuální a jedná se o oblast, zastřešující širokou škálu aktivit a přístupu v rámci vzdělávání. Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kteří vyžadují speciální péči.

Jaká témata toto setkání otevřelo? Zde jsou klíčová slova: Respekt a rovný přístup, individuální podpora, otevřená komunikace, rovné příležitosti, budování komunity, spravedlnost, klima školy, vzájemné vztahy, kvalita podmínek a procesů vzdělávání, mapování stavu rovných příležitostí, networking a výměna zkušeností, silné stránky žáků, zvyšování kompetencí pedagogů i žáků, stop předsudkům a stereotypům.

Setkání bylo velmi příjemné a inspirativní. Ukázalo nám, že naše práce má smysl. Těšíme se na spolupráci se všemi aktivními aktéry MAP, která povede ke zvýšení kvality předškolního, školního a neformálního vzdělávání.


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Kontaktní osoba: Pavlína Harantová, e-mail: pavlina.harantova@praha22.cz, tel.: +420 271 071 806

 

Datum vložení: 28. 6. 2022 18:03
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2022 18:09
Autor: Daniel Malenovský