Městská část Praha 22
Praha 22

Informace o projektu

Projekt Otevřené třídy Prahy 22

 

Projekt se zaměřuje na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní MŠ a ZŠ na území správního obvodu Praha 22. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419

Období realizace 4/2020 – 6/2022

 

Kontakt: otpraha22@gmail.com

 

 

Projekt je realizován v rámci OP PPR

 

logo