Městská část Praha 22
Městská část Praha 22

 Probíhá úprava webových stránek.

Rada

Rada městské části Praha 22 je výkonným orgánem městské části Praha 22 v oblasti samostatné působnosti, který je ze své činnosti odpovědný Zastupitelstvu městské části Praha 22. Rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu městské části Praha 22 nebo pokud si je Zastupitelstvo městské části Praha 22 nevyhradí.
    
V oblasti přenesené působnosti rozhoduje Rada městské části Praha 22 jen, stanoví-li tak zvláštní zákon.    

Městská část Praha 22 má 7 člennou Radu, která byla zvolena dne 14. 11. 2018 na 1. ustavujícím zasedání ZMČ.
Všech sedm členů Rady městské části zastává uvolněné funkce.

Jednání RMČ jsou neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní.

Programové prohlášení Rady městské části Praha 22 pro období 2018 - 2022 naleznete zde.
Složení Rady MČ Praha 22 v letech 1990-2018 ke stažení zde  (formát pdf, velikost 69 kB).