Městská část Praha 22
Praha 22

Volené orgány

Rada městské části Praha 22 a Zastupitelstvo městské části Praha 22 tvoří samosprávu městské části Praha 22.

Tyto orgány jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.).

Městská část Praha 22 má 25členné Zastupitelstvo a 7člennou Radu.

  • Souhrn zápisů z jednání a přehledy přijatých usnesení naleznete zde.