Městská část Praha 22
Praha 22

Zastupitelstvo

V komunálních volbách v září 2022 bylo v MČ Praha 22 zvoleno 25členné Zastupitelstvo městské části.

Zastupitelstvo městské části Praha 22 rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Praha 22. V otázkách přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon.

Zasedání Zastupitelstva se svolává písemně a se sdělením navrhovaného programu, a to dle potřeby,
nejméně však jednou za 3 měsíce.

Jednání ZMČ jsou veřejně přístupná a jsou živě přenášena na Facebooku MČ Praha 22.