Městská část Praha 22
Praha 22

Sběr jedlých potravinářských olejů a tuků

Použité jedlé potravinářské oleje a tuky v uzavřených plastových obalech můžete vhazovat do zelených sběrných nádob umístěných na deseti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku. Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

 

Použité jedlé potravinářské oleje a tuky v uzavřených plastových obalech můžete vhazovat do zelených sběrných nádob umístěných na deseti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku.
 
Sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu:
 

č. 1 - Uhříněves: Přátelství (u obchodu Norma)

č. 7 - Hájek: Předpolní x Pod Markétou

č. 13 - Uhříněves: K Netlukám x Václava Trojana

č. 25 - Uhříněves: Nové náměstí - za polyf. domem

č. 32 -  Pitkovice: Strakošová (Májovková)

č. 39 - Pitkovice: Strakošová II

č. 44 - Uhříněves: Václava Trojana x K Uhříněvsi

č. 49 - Uhříněves: Oty Bubeníčka I.

č. 53 - Uhříněves: Oty Bubeníčka III. (D), č.p. 1638/3

č. 54 - Uhříněves: Karla Guta

Sběrné nádoby byly dle zkušeností a zájmu ze strany obyvatel primárně pilotně umístěny zejména v lokalitách zástavby bytových domů. Použité jedlé oleje a tuky je nadále možné odevzdat i do některého ze sběrných dvorů, nebo využít mobilní svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů. Sběr napomáhá tomu, aby se oleje a tuky nedostávaly do odpadních vod a kanalizace, kde způsobují problémy. Nasbírané oleje je možné po úpravě využít jako příměs do pohonných hmot nebo pro výrobu tepla a energie.

Sběrem jedlých olejů a tuků pomůžete:
- stavu a životnosti domovních rozvodů odpadů
- stavu a životnosti veřejné kanalizační sítě
- vzniku druhotné suroviny, která nahrazuje ropné produkty např. v chemickém průmyslu a stavebnictví nebo slouží jako palivo
- využitím druhotné suroviny šetřit náročnost procesů na vstupy (suroviny nemusí vyrůst na poli a projít řetězcem zpracování)

Do sběrných nádob nepatří:
- motorové oleje a maziva
- obaly a zbytky jídla
- jiné odpady
 
Znehodnocení obsahu sběrné nádoby znemožní správné využití. Při opakovaném znehodnocení obsahu sběrných nádob bude služba ukončena.
 
Projekt vznikl ve druhém ročníku participativního rozpočtu Milion pro Prahu 22.
Službu zajišťuje společnost Viking Eco Servis, s.r.o., TRAFIN OIL, a.s. ve spolupráci s Městskou částí Praha 22.
 

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý tuk a olej?

Ke sběru použitých jedlých tuků a olejů se používají separační nádoby o objemu 120 l/240 l. Jedná se o speciálně upravené zelené plastové kontejnery, které jsou označeny specifikací daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již stojícím separačním nádobám.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Proč nelít olej do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky stanoviště tříděného odpadu

 

Zdroj: Portál životního prostředí a OŽPD ÚMČ Praha 22

Datum vložení: 15. 6. 2021 10:31
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2023 17:45
Autor: Ing. Jitka Kochánková