Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz odpadu

Optimalizace provozu systému nakládání s komunálními odpady v Praze v roce 2021

Datum: 12. 1. 2021

Dle sdělení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem a provozovatelem systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy, dochází v roce 2021 kvůli sníženému rozpočtu oddělení odpadů k poměrně výraznému omezení služeb poskytovaných občanům v oblasti nakládání s k

Svoz objemného odpadu a bioodpadu v prvním pololetí 2024

Datum: 12. 1. 2021

Od března 2024 pokračuje svoz objemného odpadu a bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2024

Datum: 12. 1. 2021

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma předat následující druhy odpadů...

Objednávkový odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti do sběrného dvora

Datum: 22. 9. 2020

Pražané mají možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu do sběrného dvora (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad).

Informace pro podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady

Datum: 20. 3. 2020

Praha informuje podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vznikají.

Služby občanům

Datum: 1. 1. 2020

Služby občanům
• přistavování velkoobjemových kontejnerů
• odvoz kalů z žump a septiků
• čistění komínů

Zobrazeno 11-20 ze 24