Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz odpadu

Informace ke změně sběrných nádob na SKO 70 l

Datum: 1. 2. 2023

Sběrné nádoby o objemu 70 l budou na území hl. m. Prahy postupně nahrazovány jinými typy nádob. Jako vhodná alternativa se jeví využití sběrné nádoby o objemu 80 l s četností vývozu 1 x za 14 dní.

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Datum: 9. 6. 2022

Informační kampaň „Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Nádobový sběr rostlinného bioodpadu

Datum: 10. 1. 2022

Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává od 1. 1. 2020 součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy a od 1. 1. 2022 je zdarma.

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1.1.2022

Datum: 3. 1. 2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2022

Sáčky do biopopelnice nepatří!

Datum: 15. 6. 2021

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy

Optimalizace provozu systému nakládání s komunálními odpady v Praze v roce 2021

Datum: 12. 1. 2021

Dle sdělení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem a provozovatelem systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy, dochází v roce 2021 kvůli sníženému rozpočtu oddělení odpadů k poměrně výraznému omezení služeb poskytovaných občanům v oblasti nakládání s k

Svoz objemného odpadu a bioodpadu v prvním pololetí 2023

Datum: 12. 1. 2021

Od března 2023 pokračuje svoz objemného odpadu a bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2023

Datum: 12. 1. 2021

Při mobilním sběru mohou občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) posádce sběrného vozidla zdarma předat následující druhy odpadů...

Objednávkový odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti do sběrného dvora

Datum: 22. 9. 2020

Pražané mají možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu do sběrného dvora (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad).

Informace pro podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady

Datum: 20. 3. 2020

Praha informuje podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vznikají.

Zobrazeno 1-10 ze 11