Městská část Praha 22
Praha 22

Svoz odpadu

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

Datum: 28. 11. 2023

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.
Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Drobní podnikatelé mohou využít virtuální nádoby na tříděný odpad, aby nezatěžovali svoz pro občany

Datum: 18. 10. 2023

Informace pro drobné živnostníky, kteří pracují z domova, z drobné provozovny či malé kanceláře o možnosti objednání tzv. virtuální nádoby, kterou lze využít pouze pro komodity papír, plast, sklo a kovy.

Projekt Buď líný - bezplatný odvoz elektrozařízení přímo z domácnosti

Datum: 6. 6. 2023

Projekt Buď líný občanům umožňuje pohodlně se zbavit vysloužilých elektrozařízení. Bezplatná služba nabízí odvoz elektrozařízení přímo z domácnosti.

Informace ke změně sběrných nádob na SKO 70 l

Datum: 1. 2. 2023

Sběrné nádoby o objemu 70 l budou na území hl. m. Prahy postupně nahrazovány jinými typy nádob. Jako vhodná alternativa se jeví využití sběrné nádoby o objemu 80 l s četností vývozu 1 x za 14 dní.

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Datum: 9. 6. 2022

Informační kampaň „Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Nádobový sběr rostlinného bioodpadu

Datum: 10. 1. 2022

Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává od 1. 1. 2020 součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy a od 1. 1. 2022 je zdarma.

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1.1.2022

Datum: 3. 1. 2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2022

Sáčky do biopopelnice nepatří!

Datum: 15. 6. 2021

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy

Optimalizace provozu systému nakládání s komunálními odpady v Praze v roce 2021

Datum: 12. 1. 2021

Dle sdělení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je správcem a provozovatelem systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy, dochází v roce 2021 kvůli sníženému rozpočtu oddělení odpadů k poměrně výraznému omezení služeb poskytovaných občanům v oblasti nakládání s k

Svoz objemného odpadu a bioodpadu v druhém pololetí 2023

Datum: 12. 1. 2021

Od března 2023 pokračuje svoz objemného odpadu a bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Zobrazeno 1-10 ze 20