Městská část Praha 22
Praha 22

Informace pro stavebníky

Vážení občané,

od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.), který mění dosavadní podobu stavebního řízení, zejména v souvislosti se zavedením jeho digitalizace.

Podání učiněná vůči stavebnímu úřadu žadatel/stavebník podává prostřednictvím Portálu stavebníka:
https://portal.stavebnisprava.gov.cz/, tj. v digitální podobě.

Dokumentace zpracovaná projektantem, tj. podepsána elektronickým autorizačním razítkem, se bude prostřednictvím portálu stavebníka vkládat do evidence elektronických dokumentací (§ 271 zákona 283/2021 Sb.), žádost o povolení záměru nebo o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu bude žadatel vkládat do evidence stavebních postupů (§ 270 zákona 283/2021 Sb.) více informací naleznete: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-cr/informacni-systemy/portal-stavebnika

Digitalizace se netýká žádostí, které stavebníci na stavební úřad podali do konce června 2024 (s výjimkou dodatečných povolení stavby podaných do 30.6.2024, která však nebyla do konce června 2024 oznámena účastníkům), doplnění žádostí podaných do 30. 6. 2024 a korespondence v řízeních zahájených do 30. 6. 2024.

Prosíme všechny účastníky stavebních řízení, zejména na počátku účinnosti nového stavebního zákona, o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Eliška Barčáková,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

01 - Soupis obecných informací od 1. července 2024

1 obecne informace od 1 cervence 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 544,13 kB
Staženo: 24×
Vloženo: 2. 7. 2024

02 - K žádosti o povolení záměru (stavby)

2 K žádosti o povolení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 544,64 kB
Staženo: 20×
Vloženo: 2. 7. 2024

03 - Povinné formuláře k žádosti na stavební úřad

3 Povinné formuláře.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 602,05 kB
Staženo: 21×
Vloženo: 2. 7. 2024

04 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury

4 Vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 443,15 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 2. 7. 2024

05 - Co plati ze stareho zákona - co musím ještě dopovolit

5 co plati ze stareho zákona - co musím ještě dopovolit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 639,68 kB
Staženo: 18×
Vloženo: 2. 7. 2024

06 - K dokumentacím

6 k dokumentacím.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,71 kB
Staženo: 8×
Vloženo: 2. 7. 2024

07 - K prováděcím právním předpisům

7 k prováděcím právním předpisům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,51 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 2. 7. 2024

08 - Jak na požadavky na výstavbu

8 Jak na požadavky na výstavbu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 597,79 kB
Staženo: 9×
Vloženo: 2. 7. 2024

09 - Povinnosti osob ve výstavbě

9 Povinnosti osob.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,08 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 2. 7. 2024

10 - Povolení dělení nebo scelení pozemků

10 Povolení dělení nebo scelení pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,95 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 2. 7. 2024

11 - Drobné stavby - stavby ve volném režimu

11 drobne stavby - stavby ve volnem rezimu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,85 kB
Staženo: 15×
Vloženo: 2. 7. 2024

12 - Jednoduché stavby - jako RD

12 jednoduche stavby - jako RD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,37 kB
Staženo: 17×
Vloženo: 2. 7. 2024

13 - Vyhrazené stavby

13 vyhrazene stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 360,73 kB
Staženo: 11×
Vloženo: 2. 7. 2024

14 - Specifika zákona č. 416/2009 Sb.

14 Specifika zákona č. 416 2009 Sb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 418,98 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 2. 7. 2024