Městská část Praha 22
Praha 22

Prorodinná (občanská) poradna

PRORODINNÁ (OBČANSKÁ) PORADNA
po celý rok


Tuto poradnu mohou využívat občané z Prahy 22 zdarma – podporuje
rodiny, seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny neúplné i pěstounské.

 

  • Poradna pro rovné příležitosti (podpora znevýhodněných na trhu práce, podpora slaďování osobního/rodinného/profesního života)
  • Mentoringové programy pro ženy (přednášky, workshopy, poradenství)
  • Právní poradna
  • Sociální poradna včetně sociálně právní poradny
  • Finanční poradenství
  • Family/Senior Point
  • Pedagogicko psychologická poradna – vychází i z potřeb MAPu II. MČ Praha 22