Městská část Praha 22
Praha 22

Povolenky na průjezd

Na úzkých komunikacích kolem Netluk se většina z nás pohybuje při procházkách, běhu či cyklistice. Platí zde totiž zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Ovšem pod dopravní značkou je dodatková tabulka „Mimo vozidel s povolením MČ Praha 22“.

Pro udělení výjimky platí od dnešního dne nová pravidla, která navrhla Komise dopravy v lednu 2019 a Rada městské části ji na svém 6. zasedání přijala.

Povolenky vystavuje odbor životního prostředí a dopravy - Marta Davídková ( 1. patro, dveře č. 111,
tel.: 271 071 837). Do budoucna budou opatřeny i ochranným prvkem, aby nedocházelo k jejich kopírování/padělání.

Policie kontroluje, zda má řidič u sebe povolenku, nelze se prokazovat např. pouze trvalým bydlištěm v OP.

Pravidla pro udělování výjimek pro vjezd na komunikace:

Oblast 1: ul. V Bytovkách - Netluky / ul. V Bytovkách - Dubeč

 •    Majitelé a nájemci dotčených nemovitostí v dané oblasti,  obyvatelé Netluk,  obyvatelé   Hájku a Královic, kteří vozí děti do ZŠ U Obory nebo MŠ Pod buky (školní rok Po - Pá 7 - 9 hod. a 15 - 17 hod.), rodiče, kteří vozí děti (s hendikepem) do ZŠ Vachkova (školní rok Po - Pá 7 - 9 hod. a 15 - 17 hod.),
 •    vozidla ÚMČ,
 •    vozidla VÚŽV (seznam),
 •    TJ Uhříněves (3x se souhlasem předsedy),
 •    myslivci (seznam se souhlasem hospodáře),
 •    včelaři,
 •    dle požadavku starosty MČ Dubeč, Královice (individuální posouzení).
   

Oblast 2: Netluky - ul. K Uhříněvsi - ul. Pod Jankovem

 •     Majitelé a nájemci dotčených nemovitostí v dané oblasti,
 •     vozidla ÚMČ,
 •     vozidla VÚŽV (seznam),
 •     myslivci (seznam se souhlasem hospodáře),
 •     včelaři,
 •     dle požadavku starosty MČ Královice (individuální posouzení).


Oblast 3: ul. K Netlukám - Dubeč

 •     Majitelé a nájemci dotčených nemovitostí v dané oblasti,
 •     vozidla ÚMČ,
 •     vozidla VÚŽV (seznam),
 •     myslivci (seznam se souhlasem hospodáře),
 •     včelaři,
 •     dle požadavku starosty MČ Dubeč (individuální posouzení)