Městská část Praha 22
Praha 22

Likvidaci odpadů z domácností na území hl. m. Prahy řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený vyhláškou č.5/2007 Sb. HMP, o odpadech (systém je popsán v informaci svoz komunálního odpadu). Likvidaci odpadů vznikajících v domácnostech nad rámec tohoto systému si musí občané zajistit na vlastní náklady.
Městská část Praha 22 nemá zřízenu organizaci, která by tyto služby pro občany zajišťovala. Pouze pro Vaši informaci uvádíme některé firmy, které na území naší městské části a v jejím okolí tyto služby poskytují.

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery:

Autodoprava Enžl
(Auta Liaz)
tel: 267 711 311
mobil: 775 577 775, 777 870 581, 777 870 582 (řidič)
Praha - Uhříněves

DOSA-PARTNERS s.r.o.
mobil: 603 188 822, 737 750 153
e-mail: info@dosa-partners.cz
Praha - Kyje

Milan Petružálek
(Avia, Liaz, Tatra)
tel: 281 931 164, 281 931 419
mobil: 603 242 142
Praha - Dolní Počernice

pan Borovička
mobil: 603 414 623

Lukáš Hübner
mobil: 724 258 459