Městská část Praha 22
Praha 22

Životní prostředí

Zobrazeno 1-30 ze 49
sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky

Nové sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky

Datum: 5. 12. 2023

V termínu 1. 12. až 15. 12. 2023 budou vybraná stanoviště tříděného odpadu osazena novými sběrnými nádobami na použité jedlé oleje a tuky.

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu od října 2023

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu od října 2023

Datum: 27. 9. 2023

Praha schválila vyhlášku, která zakazuje od října venkovní pálení ohňů. Výjimkou bude příprava jídla (např. grilování) a mimo smogovou situaci.

multikomoditní sběr

Multikomoditní sběr tříděného odpadu

Datum: 20. 9. 2023

Magistrát hl. m. Prahy připravuje velkou změnu v systému třídění komunálních odpadů na území hl. m. Prahy zavedením tzv. multikomoditního sběru.

MŽP - Kotlíkové dotace

MŽP - Kotlíkové dotace

Datum: 24. 7. 2023

Domácnosti využívající tuhá paliva mohou stále využít dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí a koks. Žádosti bude možno podávat 7.8.2023 – 31.8.2024.

banner pneumatiky

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat ZDARMA

Datum: 1. 6. 2023

Aktuální informace k odkládání použitých pneumatik na sběrných dvorech hl. m. Prahy.

logo

Recykluj mobil - certifikát společensky odpovědné instituce - Městská část Praha 22

Datum: 12. 4. 2023

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili projektu REMOBIL – Recykluj mobil. Zde můžete nahlédnout na výsledky sběru ve formě certifikátu společensky odpovědné instituce - Městská část Praha 22.

Komunitní zahrada Uhříněves v prostoru za radnicí - anketa 1

Komunitní zahrada Uhříněves v prostoru za radnicí - anketa

Datum: 30. 3. 2023

V rámci projektu "Otevřené zahrady Uhříněves" se plánuje vybudování komunitní zahrady, kde bude možné pěstovat zeleninu nebo třeba třídit biodopad. Rádi bychom znali zájem veřejnosti a proto prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku.

drubez

Dle Nařízení Státní veterinární správy se ruší omezení týkající se chovaného ptactva

Datum: 24. 3. 2023

Drůbež již může opět volně pobíhat venku.

Dbejte zvýšené pozornosti v pitkovickém parku

Dbejte zvýšené pozornosti v pitkovickém parku

Datum: 15. 3. 2023

V úterý 14. března večer došlo v Pitkovicích k mimořádné události: ve východní části pitkovického parku spadl na silnici K Dálnici strom a vážně poškodil projíždějící auto. Důvodem pádu stromu byl silný vítr a patrně i poškození kořenového systému.

Údržba břehových porostů Říčanského potoka pod rybníkem Vodice

Údržba břehových porostů Říčanského potoka pod rybníkem Vodice

Datum: 6. 3. 2023

Jedná se o odstranění dřevin s narušenou stabilitou, dřevin nebezpečně nakloněných nebo se silně proschlou korunou v břehovém porostu.

infografika výsledků sběru v roce 2022

Informace o projektu sběru použitého textilu POTEX a výsledcích sběru v roce 2022

Datum: 2. 3. 2023

Rádi bychom Vás informovali o projektu POTEX - sběr použitého textilu. V loňském roce 2022 se projektu POTEX podařilo z odpadového toku odklonit 2.278.004 kg textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí, v Praze 22 to bylo konkrétně 40.139 kg textilu.

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka

Datum: 23. 2. 2023

Z důvodu výskytu ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenza) v katastrálním území Benic, vyhlásila Státní veterinární správa na území Prahy 22 ochranné pásmo. Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.

Odstranění keřových porostů v Třešňovce u Podleského rybníka

Odstranění keřových porostů v Třešňovce u Podleského rybníka

Datum: 6. 2. 2023

V rámci projektu na podporu výskytu krasce třešňového bude od 7. února 2023 probíhat v prostoru Třešňovky u Podleského rybníka odstranění části keřových porostů.

Kácení dřevin kolem Cukrovarského rybníka

Kácení dřevin kolem Cukrovarského rybníka

Datum: 31. 1. 2023

V minulých letech proběhlo odbahnění a oprava výpustního objektu Cukrovarského rybníka. Na tuto akci nyní navazuje výstavba obvodové lávky kolem Cukrovarského rybníka spojená s úpravou cestní sítě.

Ptačí chřipka - aktuální doplněk

Ptačí chřipka - aktuální doplněk

Datum: 23. 1. 2023

Mimořádná veterinární opatření jsou aktualizována - je možné drůbež přesouvat, bohužel ale STÁLE NESMÍ POD VOLNÉ NEBE.

Upozornění na zemní práce v oblasti Velké Vodice

Upozornění na zemní práce v oblasti Velké Vodice

Datum: 16. 1. 2023

V týdnu od 16.1. probíhá prohrnutí obtočného koryta na rybníku Velká Vodice.

Zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, včetně části území Prahy 22

Zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, včetně části území Prahy 22

Datum: 29. 12. 2022

Upozornění na zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, který se týká i části území naší MČ z důvodu ochranných ploch přírodních parků a zvláště chráněných území. Zároveň je v naší městské části několik domovů pro seniory a podobných zařízení.

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka

Datum: 13. 12. 2022

Z důvodu výskytu ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenza) v katastru Chomutovice u Dobřejovic vyhlásila Státní veterinární správa pásmo dozoru na území Prahy 22. Žádáme proto tímto o spolupráci chovatele drůbeže.

kouřící komín

Upozornění na nový termín zákazu topení v kotlích na pevná paliva

Datum: 6. 10. 2022

Novelou zákona o ochraně ovzduší z května 2022 došlo k posunu termínu zákazu topení v kotlích na pevná paliva horší než 3. třídy provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

starý textil

Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Datum: 13. 6. 2022

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc a spolupráci na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, doptávající tuto problematiku.

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Datum: 13. 6. 2022

Informační kampaň „Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2022 1

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2022

Datum: 10. 1. 2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2022

fotografie

Odpad ze zahrad patří do sběrného dvora nebo biopopelnice

Datum: 21. 9. 2021

Prosíme obyvatele Vyderské ulice a okolí, aby bioodpad ze svých zahrad nevyváželi na veřejná prostranství. Znemožňuje nám sekání a způsobuje nepříjemný zápach.

Sáčky do biopopelnice nepatří

Sáčky do biopopelnice nepatří

Datum: 17. 6. 2021

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy.
Pražané velmi dobře třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích.

titulní obrázek

Nádoby na sběr olejů nově na šesti místech v naší městské části

Datum: 31. 5. 2021

Jedlé tuky a oleje v uzavřených obalech můžete vhazovat do sběrných nádob umístěných nově na šesti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích i Hájku. Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

Zobrazeno 1-30 ze 49