Městská část Praha 22
Praha 22

Životní prostředí

banner pneumatiky

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat ZDARMA

Datum: 1. 6. 2023

Aktuální informace k odkládání použitých pneumatik na sběrných dvorech hl. m. Prahy.

logo

Recykluj mobil

Datum: 12. 4. 2023

Městská část Praha 22 se i v letošním roce zapojuje ve spolupráci se společností Remobil, z.s. do neziskového projektu REMOBIL – Recykluj mobil - charitativně ekologického sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů, určeného pro všechny obyvatele Prahy a zaměstnance různých úřadů a firem.

Komunitní zahrada Uhříněves v prostoru za radnicí - anketa 1

Komunitní zahrada Uhříněves v prostoru za radnicí - anketa

Datum: 30. 3. 2023

V rámci projektu "Otevřené zahrady Uhříněves" se plánuje vybudování komunitní zahrady, kde bude možné pěstovat zeleninu nebo třeba třídit biodopad. Rádi bychom znali zájem veřejnosti a proto prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku.

drubez

Dle Nařízení Státní veterinární správy se ruší omezení týkající se chovaného ptactva

Datum: 24. 3. 2023

Drůbež již může opět volně pobíhat venku.

#

Dbejte zvýšené pozornosti v pitkovickém parku

Datum: 15. 3. 2023

V úterý 14. března večer došlo v Pitkovicích k mimořádné události: ve východní části pitkovického parku spadl na silnici K Dálnici strom a vážně poškodil projíždějící auto. Důvodem pádu stromu byl silný vítr a patrně i poškození kořenového systému.

#

Údržba břehových porostů Říčanského potoka pod rybníkem Vodice

Datum: 6. 3. 2023

Jedná se o odstranění dřevin s narušenou stabilitou, dřevin nebezpečně nakloněných nebo se silně proschlou korunou v břehovém porostu.

infografika výsledků sběru v roce 2022

Informace o projektu sběru použitého textilu POTEX a výsledcích sběru v roce 2022

Datum: 2. 3. 2023

Rádi bychom Vás informovali o projektu POTEX - sběr použitého textilu. V loňském roce 2022 se projektu POTEX podařilo z odpadového toku odklonit 2.278.004 kg textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí, v Praze 22 to bylo konkrétně 40.139 kg textilu.

#

Ptačí chřipka

Datum: 23. 2. 2023

Z důvodu výskytu ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenza) v katastrálním území Benic, vyhlásila Státní veterinární správa na území Prahy 22 ochranné pásmo. Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.

#

Odstranění keřových porostů v Třešňovce u Podleského rybníka

Datum: 6. 2. 2023

V rámci projektu na podporu výskytu krasce třešňového bude od 7. února 2023 probíhat v prostoru Třešňovky u Podleského rybníka odstranění části keřových porostů.

#

Kácení dřevin kolem Cukrovarského rybníka

Datum: 31. 1. 2023

V minulých letech proběhlo odbahnění a oprava výpustního objektu Cukrovarského rybníka. Na tuto akci nyní navazuje výstavba obvodové lávky kolem Cukrovarského rybníka spojená s úpravou cestní sítě.

#

Ptačí chřipka - aktuální doplněk

Datum: 23. 1. 2023

Mimořádná veterinární opatření jsou aktualizována - je možné drůbež přesouvat, bohužel ale STÁLE NESMÍ POD VOLNÉ NEBE.

#

Upozornění na zemní práce v oblasti Velké Vodice

Datum: 16. 1. 2023

V týdnu od 16.1. probíhá prohrnutí obtočného koryta na rybníku Velká Vodice.

#

Zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, včetně části území Prahy 22

Datum: 29. 12. 2022

Upozornění na zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, který se týká i části území naší MČ z důvodu ochranných ploch přírodních parků a zvláště chráněných území. Zároveň je v naší městské části několik domovů pro seniory a podobných zařízení.

#

Ptačí chřipka

Datum: 13. 12. 2022

Z důvodu výskytu ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenza) v katastru Chomutovice u Dobřejovic vyhlásila Státní veterinární správa pásmo dozoru na území Prahy 22. Žádáme proto tímto o spolupráci chovatele drůbeže.

kouřící komín

Upozornění na nový termín zákazu topení v kotlích na pevná paliva

Datum: 6. 10. 2022

Novelou zákona o ochraně ovzduší z května 2022 došlo k posunu termínu zákazu topení v kotlích na pevná paliva horší než 3. třídy provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

starý textil

Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Datum: 13. 6. 2022

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc a spolupráci na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, doptávající tuto problematiku.

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Datum: 13. 6. 2022

Informační kampaň „Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2022 1

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2022

Datum: 10. 1. 2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2022

fotografie

Odpad ze zahrad patří do sběrného dvora nebo biopopelnice

Datum: 21. 9. 2021

Prosíme obyvatele Vyderské ulice a okolí, aby bioodpad ze svých zahrad nevyváželi na veřejná prostranství. Znemožňuje nám sekání a způsobuje nepříjemný zápach.

#

Sáčky do biopopelnice nepatří

Datum: 17. 6. 2021

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy.
Pražané velmi dobře třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích.

titulní obrázek

Nádoby na sběr olejů nově na šesti místech v naší městské části

Datum: 31. 5. 2021

Jedlé tuky a oleje v uzavřených obalech můžete vhazovat do sběrných nádob umístěných nově na šesti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích i Hájku. Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.