Městská část Praha 22
Praha 22

Životní prostředí

#

Ptačí chřipka - aktuální doplněk

Datum: 23. 1. 2023

Mimořádná veterinární opatření jsou aktualizována - je možné drůbež přesouvat, bohužel ale STÁLE NESMÍ POD VOLNÉ NEBE.

#

Upozornění na zemní práce v oblasti Velké Vodice

Datum: 16. 1. 2023

V týdnu od 16.1. probíhá prohrnutí obtočného koryta na rybníku Velká Vodice.

#

Zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, včetně části území Prahy 22

Datum: 29. 12. 2022

Upozornění na zákaz používání pyrotechniky na území HLMP, který se týká i části území naší MČ z důvodu ochranných ploch přírodních parků a zvláště chráněných území. Zároveň je v naší městské části několik domovů pro seniory a podobných zařízení.

#

Ptačí chřipka

Datum: 13. 12. 2022

Z důvodu výskytu ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenza) v katastru Chomutovice u Dobřejovic vyhlásila Státní veterinární správa pásmo dozoru na území Prahy 22. Žádáme proto tímto o spolupráci chovatele drůbeže.

ilustrační foto

Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu

Datum: 23. 11. 2022

Konsorcium Pražské odpady 2016 - 2025, které tvoří Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s. a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.

kouřící komín

Upozornění na nový termín zákazu topení v kotlích na pevná paliva

Datum: 6. 10. 2022

Novelou zákona o ochraně ovzduší z května 2022 došlo k posunu termínu zákazu topení v kotlích na pevná paliva horší než 3. třídy provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

starý textil

Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Datum: 13. 6. 2022

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc a spolupráci na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, doptávající tuto problematiku.

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

„Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Datum: 13. 6. 2022

Informační kampaň „Kdo třídí, šetří nejen svou peněženku“

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2022 1

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2022

Datum: 10. 1. 2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2022

fotografie

Odpad ze zahrad patří do sběrného dvora nebo biopopelnice

Datum: 21. 9. 2021

Prosíme obyvatele Vyderské ulice a okolí, aby bioodpad ze svých zahrad nevyváželi na veřejná prostranství. Znemožňuje nám sekání a způsobuje nepříjemný zápach.

#

Sáčky do biopopelnice nepatří

Datum: 17. 6. 2021

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy.
Pražané velmi dobře třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích.

titulní obrázek

Nádoby na sběr olejů nově na šesti místech v naší městské části

Datum: 31. 5. 2021

Jedlé tuky a oleje v uzavřených obalech můžete vhazovat do sběrných nádob umístěných nově na šesti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích i Hájku. Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.