Městská část Praha 22
Praha 22

Vítání občánků

Narodilo se vám miminko v termínu do 30. 9. 2020, nezúčastnili jste se ještě vítání občánků v roce 2020 a má vaše dítě trvalé bydliště v Praze 10 – Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo v Pitkovicích?

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pro vás Městská část Praha 22 připravuje netradiční formu gratulace k narození vašeho miminka a předání dárku.

Pokud máte zájem je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou na adresu úřadu nebo osobně doručit do podatelny (Otevřené informační centrum) do pátku 11. 10. 2020. Žádáme vás laskavě o řádné vyplnění e-mailové adresy, na kterou vám budou po 11. 10. 2020 zaslány podrobné informace.

Přihláška je k dispozici ke stažení na webových stránkách našeho úřadu nebo v podatelně (Otevřené informační centrum), popř. na matrice. Rodiče, kteří již přihlášku zaslali na plánované vítání občánků v dubnu 2020, nové přihlášky zasílat nemusí.

Bližší informace Vám budou podány na matrice: Vavreková Ilona, tel. 271 071 851
a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852.


Ke stažení:
Přihláška na vítání občánků ke stažení zde (formát PDF, velikost 66 kB) nebo zde (formát RTF, velikost 10 kB)