Městská část Praha 22
Praha 22

Vítání občánků

Vzhledem k tomu, že epidemická situace není stále vhodná pro klasické vítání občánků, které probíhalo v předešlých letech, mohou se rodiče, kterým se narodí dítě v roce 2022 a má trvalé bydliště v Praze 10 – Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo v Pitkovicích přihlásit a bude jim předán malý dárek.

Pokud máte zájem, je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou na adresu úřadu nebo osobně doručit do podatelny (Otevřené informační centrum).

Přihláška je k dispozici ke stažení na webových stránkách našeho úřadu nebo v podatelně, popř. na matrice.

Bližší informace Vám budou podány na matrice: Vavreková Ilona, tel. 271 071 851 a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852.


Ke stažení:
Přihláška na vítání občánků ke stažení zde (formát PDF, velikost 66 kB) nebo zde (formát RTF, velikost 10 kB)