Městská část Praha 22
Praha 22

Vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pro děti narozené v termínu od 01. 03. 2023 do 31. 08. 2023 a pro děti narozené v roce 2023, které se dosud vítání občánků nezúčastnily,  proběhne vítání občánků dne 10. 10. 2023. Vaše miminko musí mít trvalé bydliště v Praze 10 – Uhříněvsi, Hájku u Uhříněvsi nebo v Pitkovicích.

Hodina bude uvedena v pozvánce, která Vám bude zaslána e-mailem.

Pokud máte zájem, je nutné vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou na adresu úřadu nebo e-mailem na jana.kumstatova@praha22.czilona.vavrekova@praha22.cz , případně osobně doručit do podatelny (Otevřené informační centrum), a to nejpozději do 17. 09. 2023.

Bližší informace Vám budou podány na matrice: Vavreková Ilona, tel. 271 071 851 a Kumštátová Jana, tel. 271 071 852.

Přihláška je k dispozici ke stažení níže  – Vítání občánků, nebo v podatelně, popř. na matrice.


Ke stažení:
Přihláška na vítání občánků ke stažení zde (formát PDF, velikost 66 kB) nebo zde (formát RTF, velikost 10 kB)