Městská část Praha 22
Praha 22

Muzeum Uhříněves

Foto Tomáš Sysel

Pavel Baňka, Mezi intimním a veřejným

Datum: 22. 9. 2021

25. 9.–30. 11. První výstavou, po renovaci a nuceném jarním uzavření Muzea, bude série fotografií z cyklu Marginálie a Agrárie fotografa Pavla Baňky, které vznikaly průběžně během dvou desetiletí i v okolí Uhříněvsi.

Co-working (sdílené kanceláře)

Datum: 4. 6. 2021

AKTUALIZACE: Provoz co-workingu v Muzeu byl k 31. 12. 2021 ukončen.

► ČTVRTKY V MUZEU

Datum: 27. 4. 2021

na čtvrteční (pod)večery jsme přichystali program, který jsme do poloviny května vysílali živě. Již proběhlá vysílání si můžete pustit ze záznamu. Od konce května se snad již společně potkáme přímo v Muzeu.

Navštivte nás

Datum: 27. 4. 2021

adresa, kontakt, otevírací doba či vstupné

Propagační materiály

Datum: 20. 4. 2018

odznak, turistická vizitka, pohlednice, mapy Prahy 22, letáky a brožury

Pronájem

Datum: 19. 4. 2018

muzeum nabízí pronájem spolkové místnosti (cca pro 50 osob) ke komorním kulturním nebo prezentačním akcím.

Historie

Datum: 20. 3. 2018

stručná historie uhříněveského muzea

Provozní řád

Datum: 15. 12. 2017

multikulturní budovy Uhříněveského muzea, Nové náměstí 1251, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Statut fondu a hospodaření s účtem muzea

Datum: 22. 4. 2014

fond je zřízen za účelem shromažďování darů a evidence finančních darů, které uhříněveskému muzeu, jako organizační složce Úřadu městské části Praha 22, poskytnou fyzické a právnické osoby.