Městská část Praha 22
Praha 22

EU: Služby e-Governmentu

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Operační program Praha - Konkurenceschopnost - odkaz otevře jiné stránky - nové okno

Evropský fond pro regionální rozvoj | www.oppk.cz


Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha – Konkurenceschopnost , který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, má za cíl prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury,  životního prostředí, vědy, výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit a zkvalitnit život Pražanů.

Veškeré další informace naleznete na stránkách www.oppk.cz
 

Mobilní aplikace Prahy 22

Datum: 21. 12. 2015

Praha 22 v mobilu

Spuštění mobilní aplikace "Praha 22 v mobilu"

Datum: 30. 9. 2015

Spustili jsme mobilní aplikaci, která využívá "chytré" technologie pro vzájemnou oboustrannou komunikaci mezi občany a úřadem.

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele mobilní aplikace Praha 22 včetně licencí

Datum: 25. 6. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu

Rozhodnutí o zrušení VZ - dodavatel mobilní aplikace

Datum: 25. 6. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele mobilní aplikace Praha 22 včetně licencí

Datum: 28. 5. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě

Datum: 21. 1. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele interaktivní úřední desky a informačního kiosku pro realizaci projektu "Služby e-Governmentu v MČ Praha 22"

Datum: 18. 12. 2014

Veřejná zakázka malého rozsahu

Informace k probíhajícímu projektu "Dostupnější služby e-Governmentu občanům Uhříněvsi, Hájku a Pitkovic"

Datum: 9. 12. 2014

V rámci výzvy č. 13 OPP Konkurenceschopnost se podařilo uspět s projektem „Dostupnější služby e-Governmentu občanům Uhříněvsi, Hájku a Pitkovic“, který byl 1. 11. 2014 zahájen a celý bude podle harmonogramu dokončen v září 2015.

Zahájení projektu "Služby e-Governmentu v MČ Praha 22"

Datum: 6. 11. 2014

Dne 01. 11. 2014 byl zahájen projekt „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“. Cílem projektu je elektronizace veřejné správy pomocí využití moderních ICT v souladu se strategií e-Governmentu, které přímo zlepší přenos toku informací mezi občany a veřejnou správou.