Městská část Praha 22
Praha 22

Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1.1.2022

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2022

 

Informace ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2022:

 

Poplatek za směsný komunální odpad

Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok. K dispozici jsou sběrné nádoby o objemu 70, 80, 110, 120, 240, 360, 660 a 1100 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně, 2x týdně, 3x až 7x týdně (vnitřní Praha).

Nový poplatek svou konstrukcí z velké části odpovídá poplatku dosud zavedenému. Plátcem poplatku nadále zůstává vlastník nemovité věci, resp. společenství vlastníků jednotek; poplatníkem poplatku je fyzická osoba mající v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 

Biologicky rozložitelný odpad - zdarma

Přistavení sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad je volitelné a je zdarma. K dispozici jsou sběrné nádoby o objemu 120 a 240 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně, 2x týdně.

Pro plátce, kteří již tuto službu využívají, je tato služba od 1.1.2022 bezplatná. 

Jak objednat BIOpopelnici?

První možnost

  • vyplňte formulář na https://bio.praha.eu/formular/a odešlete
  • do 14 dnů obdržíte e-mail s Registrací, kterou potvrdíte
  • v blízkosti vašeho domu se objeví hnědá BIOpopelnice
  • můžete třídit 

Druhá možnost

  • navštivte zákaznické centrum svozové společnosti, kde s vámi vše projednáme a zařídíme: Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), tel. 284 091 457, 284 091 458, e-mail. bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz

 

Změny souvisí s vydáním nové obecně závazné vyhlášky č. 17/2021 Sb. HMP, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, účinné od 1.1.2022.

 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, https://bioodpad.praha.eu/

 

 

Datum vložení: 3. 1. 2022 15:06
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 11:15
Autor: Ing. Jitka Kochánková