Městská část Praha 22
Praha 22

Odbory úřadu

Odbory Úřadu městské části Praha 22

Odbor, osoba Funkce E-mail Telefon
Odbor kanceláře starosty a tajemníka
Štěpán Zmátlo pověřený řízením odboru stepan.zmatlo@praha22.cz 271 071 807
Odbor kanceláře úřadu
Ing. Roman Petr MPA vedoucí odboru roman.petr@praha22.cz 271 071 820
Odbor ekonomický
Ing. František Wetter vedoucí odboru frantisek.wetter@praha22.cz 271 071 840
Odbor dopravy
Bc. Jiří Hás vedoucí odboru jiri.has@praha22.cz 271 071 810
Odbor občanskosprávní
Irena Röslerová vedoucí odboru irena.roslerova@praha22.cz 271 071 850
Odbor správy majetku
Mgr. Vladimír Štíbr, LL.M. vedoucí odboru vladimir.stibr@praha22.cz 271 071 860
Odbor životního prostředí
Ing. Jana Kučerová vedoucí odboru jana.kucerova@praha22.cz 271 071 870
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Zdeňka Žaludová vedoucí odboru zdenka.zaludova@praha22.cz 271 071 880
Odbor realizace staveb
Ing. Petr Smolka vedoucí odboru petr.smolka@praha22.cz 271 071 830
Odbor výstavby a územního plánování
Ing. Eliška Barčáková vedoucí odboru eliska.barcakova@praha22.cz 271 071 894
Odbor živnostenský
Romana Chotová, DiS. pověřena řízením odboru romana.chotova@praha22.cz 271 071 845