Městská část Praha 22
Praha 22

Rekonstrukce střešního pláště - plochá střecha bytového domu ul. Semanského a Přátelství čp. 78

Výzva k podání cenové nabídky do 29. 5. 2012 do 10.00 hodin

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha - Uhříněves

zastoupená odborem správy majetku ÚMČ

oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


záměr


„rekonstrukce střešního pláště - plochá střecha bytového domu

ul. Semanského a Přátelství čp. 78 Uhříněves“


a vyzývá dodavatele poskytující „opravy plochých střech“, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 29. 5. 2012 do 10.00 hodin do podatelny úřadu nebo zaslali na adresu ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves, v zalepených obálkách s označením „NEOTVÍRAT – střecha 78“.


Požadavky:

·rekonstrukce střešního pláště s plochou cca 550 m2

·krytina – modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem

·tepelná izolace – polystyrenové desky (EPS 150 S) tloušťka 200 mm


Nabídková cena musí zahrnovat:

·likvidaci původní krytiny a klempířských prvků

·očištění a vyspravení stávající plochy

·dodání a montáž střešní krytiny včetně tepelné izolace

·dodání a montáž klempířských prvků

·opracování ocelové konstrukce pod radiovysílačem

·oprava komínových těles včetně omítky a likvidace odstraněných materiálů

·oprava komínových lávek a nové rošty

·zvýšení zábradlí na obvodu střechy (dle ČSN 74 3305)

·dodání a montáž hromosvodové soustavy včetně revize

·demontáž stávajících dveří na střechu, dodání a montáž nových (hliník)

·manipulace s kabeláží na střeše (demontáž a opětovná montáž)

·náležité zajištění prostupů kabeláží atp.

·přesun hmot na střechu

·úklid staveniště během a po dokončení akce

·termín prací červen - srpen 2012

·zpracování cenové nabídky dle položek bez DPH a včetně DPH


Podmínky:

·živnostenské oprávnění - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

·předložení návrhu smlouvy

·reference - dvě stavby za roky 2010 a 2011

·záruční doba

·určení pracovní doby

·dodržování bezpečnosti práce

·zabezpečení přístupu na staveniště

·zabezpečení proti nepřízni počasí (protečení vody do spodních podlaží)

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky:

·celková nabídková cena (včetně DPH) 70 %

·záruční doba30 %

Další informace je možné obdržet na e-mailové adrese jan.manak@p22.mepnet.cz nebo na tel. 271 071 866, mob. 728 644 865 (Jan Maňák).

Milan Coller

starosta

Datum vložení: 29. 5. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2012 0:00