Městská část Praha 22
Praha 22

Profil zadavatele = elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Internetová adresa profilu zadavatele Městské části Praha 22:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-22

 

rok 2012

Veřejná zakázka - Nákup traktorové sekačky a žacího stroje

Datum: 20. 12. 2012

-

Veřejná zakázka - Periodický odvoz komunálních odpadů

Datum: 20. 11. 2012

-

Veřejná zakázka - Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití

Datum: 10. 11. 2012

-

Veřejná zakázka - Zahradnické práce na plochách městské části Praha 22

Datum: 24. 10. 2012

-

Výzva k podání nabídky - Nákup multifunkčního úklidového stroje

Datum: 22. 10. 2012

-

Výzva k podání nabídky pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy

Datum: 18. 7. 2012

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy".

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů

Datum: 7. 7. 2012

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: "Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů"

Záměr - nákup jídelních setů a designových doplňků

Datum: 7. 7. 2012

-

Záměr - malování vnitřních prostorů objektu školní jídelny včetně úklidu po malování a mytí oken

Datum: 7. 7. 2012

-

Rekonstrukce střešního pláště - plochá střecha bytového domu ul. Semanského a Přátelství čp. 78

Datum: 29. 5. 2012

Výzva k podání cenové nabídky do 29. 5. 2012 do 10.00 hodin

Záměr - Zřízení PC učebny, úpravy 2 učeben a sborovny - Základní škola nám. Bří Jandusů

Datum: 9. 5. 2012

-

Záměr - Oprava arkýře a střechy - Základní škola nám. Bří Jandusů

Datum: 9. 5. 2012

Výzva k podání nabídky - oprava arkýře a střechy ...

Výzva k podání nabídky - Objekt ŠJ - úpravy provozu

Datum: 16. 4. 2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce za podmínek uvedených dále.....

Výzva k podání nabídky - Cyklotrasy MČ Praha 22

Datum: 16. 4. 2012

Výzva k podání nabídky - Cyklotrasy MČ Praha 22 - Netluky - Uhříněves - Kolovraty......