Městská část Praha 22
Praha 22

Výzva k podání nabídky pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy".


Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy".

Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, IČ: 00240915, se sídlem Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114, jejímž jménem jedná Milan Coller, starosta (dále jen „zadavatel“), zastoupen odborem realizace staveb, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 18 odst. 5 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy“ (dále jen „VZ“) zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „výzva“).
Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona.

Dokumenty:

1) Výzva (formát pdf, velikost 42 kB)
2) Příloha č. 1 (formát pdf, velikost 33 kB)
3) Příloha č. 2 (formát pdf, velikost 19 kB)

Datum vložení: 18. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2012 0:00