Městská část Praha 22
Praha 22

Záměr - malování vnitřních prostorů objektu školní jídelny včetně úklidu po malování a mytí oken

-

Školní jídelna Praha 22
Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

zastoupená ředitelkou školní jídelny Vrbovou Hanou
oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

záměr

malování vnitřních prostorů objektu školní jídelny včetně úklidu po malování a mytí oken

a vyzývá dodavatele poskytující malířské, lakýrnické a úklidové práce, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 6.7.2012 – 14,00 hodin do kanceláře školní jídelny nebo zaslali na adresu zadavatele, v zalepených obálkách s označením „ Neotvírat – malování ŠJ ".

Požadavky:
- zajištění všech prací dodavatelskou firmou
- zajištění veškerého materiálu a pracovních zařízení
- zpracování cenové nabídky (dle položek bez DPH a včetně DPH)
- realizace všech prací v době letních prázdnin ( od 27.8.2012 do 31.8.2012)
- kvalitní omyvatelné materiály na spodní části stěn
- barvy hygienicky i esteticky vhodné do prostorů školní jídelny
- moderní barevné provedení
- prostorový návrh maleb, nátěrů, tapet….

Podmínky:
- kvalifikační předpoklady na malířské práce
- předložení návrhu smlouvy včetně sankcí za nesplnění podmínek a záručních lhůt
- závazný termín započetí prací
- závazný termín ukončení všech prací
- reklamační a záruční podmínky

Hodnotící kritéria:
- Kvalita a ekonomická výhodnost
- Estetická úroveň návrhu
- Záruční a reklamační lhůty
Vyhodnocení nabídek proběhne dne 9.7.2012 ve 12,00 hodin.

Případné další informace je možné obdržet u ředitelky ŠJ v kanceláři jídelny, na telefonu
267 712 690 nebo 731 937 714 a e-mailem: sjpraha22@volny.cz

Vrbová Hana
ředitelka ŠJ


Vyvěšeno:
22.6.2012
Svěšeno: 06.07.2012
Datum vložení: 7. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2012 0:00