Městská část Praha 22
Praha 22

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: "Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů"

Městská část Praha 22 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 
zastoupená odborem realizace staveb ÚMČ
podle ustanovení §12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „výzva“) k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“

dodavatele, kteří mají příslušná oprávnění na zpracování projektové dokumentace, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky, a to do 04. 07. 2012 do 9,00 hodin do podatelny úřadu nebo zaslali na adresu ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114, v zalepených obálkách s označením „NEOTVÍRAT – NABÍDKA - PD Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“.

Přílohy:

1) Výzva (formát rtf, velikost 62 kB)
2) Čestné prohlášení (formát rtf, velikost 27 kB)
3) Smlouva o dílo (formát rtf, velikost 226 kB)
4) Studie (formát pdf, velikost 6,49 MB)
5) Dodatečné informace č.1 (formát pdf, velikost 86 kB)
6) Dodatečné informace č.2 (formát pdf, velikost 173 kB)

Datum vložení: 7. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2012 0:00