Městská část Praha 22
Praha 22

Záměr - Oprava arkýře a střechy - Základní škola nám. Bří Jandusů

Výzva k podání nabídky - oprava arkýře a střechy ...

Základní škola nám. Bří Jandusů
nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha - Uhříněves
zastoupená ředitelem zadavatele
oznamuje ve smyslu § 6 a § 12  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
záměr
oprava arkýře a střechy
a vyzývá dodavatele poskytující „služby v této oblasti“, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 7.5.2012 12.00 hodin do kanceláře školy nebo zaslali na adresu zadavatele, v zalepených obálkách s označením „oprava arkýře a střechy“.
Požadavky:
  • oprava historického arkýře (oplechování), který vystupuje z konstrukce střechy nad hlavním vstupem do objektu
  • oprava podkladní dřevěné konstrukce (výměna poškozených trámů za arkýřem v počítačové třídě)
  • oprava oplechování atiky nad balustrádami u arkýře
  • opravy štuků a omítek
  • doba plnění v období od 1.7.2012 do 12.8.2012
Podmínky:
o zachování původního vzhledu
o kvalifikační předpoklady, zkušenosti s prací na historických objektech
o cenová nabídka s položkovým rozpočtem bez DPH a s DPH
o použité materiály
o doba plnění
o záruční doby, servisní služby apod.
o předložení návrhu smlouvy, projektu
o reference z dřívějších akcí
Případné další informace je možné obdržet na tel: 267 710 828,
e-mail:reditel@zsjandusu.net nebo zde.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy
Vyvěšeno: 10.4.2012
Svěšeno : 7.5.2012
Datum vložení: 9. 5. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2012 0:00