Městská část Praha 22
Praha 22

Záměr - nákup jídelních setů a designových doplňků

-

Školní jídelna Praha 22
Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

zastoupená ředitelkou školní jídelny Vrbovou Hanou
oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

záměr

nákup jídelních setů a designových doplňků

a vyzývá dodavatele obchodující s nábytkem pro školy a školská zařízení nebo nábytkem do jídelny, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 6.7.2012 – 14,00 hodin do kanceláře školní jídelny nebo zaslali na adresu zadavatele, v zalepených obálkách s označením „ Neotvírat – jídelní sety ".


Požadavky:

- dodání jídelních setů ve velikostním standardu dle normy pro děti 6-10 let
- návrh rozmístění dle plánu jídelny s možností stolování minimálně 90 žáků na jednu obrátku
- návrh designových doplňků jídelny – barevné folie, rámečky na obrázky, přepážky, paravány
- stoly setů z laminových desek v barvě světle šedé s červenými umělohmotnými oblými hranami
- sedáky červené plastové bez opěradel- pružný, nelámavý plast
- konstrukce světle šedá, bez nutnosti šroubování do podlahy
- zpracování cenové nabídky včetně montáže a dopravy (bez DPH a včetně DPH)
- realizace všech prací v době letních prázdnin ( od 30.6.2012 do 31.8.2012)
- použité materiály odpovídající platným hygienickým předpisům

Podmínky:
- dodání kompletních jídelních setů a montáž do 31.8.2012
- předložení návrhu kupní smlouvy včetně platebních podmínek, sankcí za nesplnění podmínek dodavatele i odběratele a záruční lhůta
- závazný termín dodání a započetí montážních prací
- závazný termín ukončení montážních prací a uvedení do provozu

Hodnotící kritéria:
- reklamační a záruční podmínky
- kvalita a ekonomická výhodnost dodávky
- design jídelních setů i doplňků
- počet míst v jídelně
Vyhodnocení nabídek proběhne dne 9. 7. 2012 ve 12,00 hodin.

Případné další informace je možné obdržet u ředitelky ŠJ v kanceláři jídelny, na telefonu
267 712 690 nebo 731 937 714 a e-mailem: sjpraha22@volny.cz

Vrbová Hana
ředitelka ŠJ

Vyvěšeno: 22.6.2012
Svěšeno: 06.07.2012
Datum vložení: 7. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2012 0:00