Městská část Praha 22
Praha 22

Záměr - Zřízení PC učebny, úpravy 2 učeben a sborovny - Základní škola nám. Bří Jandusů

-

Základní škola nám. Bří Jandusů
nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha - Uhříněves
zastoupená ředitelem zadavatele
oznamuje ve smyslu § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

záměr

„zřízení PC učebny, úpravy 2 učeben a sborovny “

a vyzývá dodavatele poskytující „služby v této oblasti“, aby projevili zájem a podali své cenové nabídky do 7.5.2012 12.00 hodin do kanceláře školy nebo zaslali na adresu zadavatele, v zalepených obálkách s označením „zřízení PC učebny, úpravy 2 učeben a sborovny“, nebo zaslali emailem na: reditel@zsjandusu.net.

Požadavky:
 • celková přestavba stávající sborovny na PC učebnu
  • odstranění/přesunutí stávajícího nábytku
  • vybavení novým nábytkem pro 15 PC stanic a 1 učitelskou stanici
  • vybavení projekční technikou a tabulí (pojízdnou)
  • elektroinstalace
  • instalace síťových zásuvek
  • malba učebny
  • nový koberec
 • přestavba stávající kanceláře na sborovnu
  • odstranění stávajícího nábytku
  • vybavení novým nábytkem/nábytkem z původní sborovny
  • malba sborovny
 • úpravy stávající PC učebny
  • vybavení novým nábytkem pro 15 PC stanic a 1 učitelskou stanici
  • malba učebny
 • úpravy stávající klubovny na kmenovou učebnu
  • vybavení novým nábytkem pro 26 žáků
  • malba učebny
  • výroba schůdku k interaktivní tabuli
 • doba plnění od 1.7.2012 do 10.8.2012
Podmínky:

kvalifikační předpoklady
o cenová nabídka
o zpracování grafického návrhu - vizualizace
o záruční doby, servisní služby apod.
o předložení návrhu smlouvy
o reference z dřívějších akcí
o doba plnění
Případné další informace je možné obdržet:
telefon 267 710 828, e-mail: reditel@zsjandusu.net

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy
Vyvěšeno: 17.4.2012
Svěšeno: 7.5.2012
Datum vložení: 9. 5. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2012 0:00