Městská část Praha 22
Praha 22

Informace k voličskému průkazu

Žádost o voličský průkaz si volič může podat osobně (nejpozději do 06.10.2021 do 16:00 hodin), písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče (doručeným nejpozději do 01.10.2021) nebo prostřednictvím datové schránky voliče (doručeno nejpozději do 01.10.2021).

Volič, který nebude moci  ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (08.-09.10.2021) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, si již nyní může požádat o vydání voličského průkazu (§ 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a to u Občanskosprávního odboru ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10  – úsek matriky, přízemí dveře č. 009 – tel. 271 071 851, 271 071 852, 271 071 850 (pouze pro voliče s trvalým pobytem v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi)

 

Žádost o voličský průkaz si volič může podat:

  • osobně (nejpozději do 06.10.2021 do 16:00 hodin)
  • písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče (doručeným nejpozději do 01.10.2021)
  • prostřednictvím datové schránky voliče (doručeno nejpozději do 01.10.2021)

 

Obecní nebo zastupitelský úřad, předá voliči voličský průkaz nejdříve 23.09.2021, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

 

Přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu_tisk.doc

Žádost o vydání voličského průkazu_tisk.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48,5 kB
Datum vložení: 7. 4. 2021 11:56
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2021 12:23
Autor: Petra Vaňková