Městská část Praha 22
Praha 22

Volby 2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat
 v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Souhrnné informace Ministerstva vnitra ČR k volbám

Navigace do volební místnosti

Informace pro voliče - Hygienická a protiepidemická opatření ve volebních místnostech

Datum: 30. 9. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko protiepidemickými opatřeními.

Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí

Datum: 9. 9. 2021

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání členů okrskových volebních komisí.

Informace pro voliče v karanténě či izolaci

Datum: 1. 9. 2021

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Přehled volebních okrsků

Datum: 23. 8. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je těchto 8 volebních okrsků:

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Datum: 10. 8. 2021

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“).

Volební okrsky - informace o počtu a sídle

Datum: 5. 8. 2021

Starosta MČ Prahy 22 dle ustanovení §14c, odst. 1 písm. f) zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků:

Zkontrolujte si platnost dokladů

Datum: 4. 8. 2021

Upozorňujeme všechny voliče, aby si včas zkontrolovali platnost svých osobních dokladů, kterými budou prokazovat svou totožnost při říjnových volbách. Již není možné vydat ve zrychleném režimu občanský průkaz.

Informace pro voliče

Datum: 3. 8. 2021

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Informace k voličskému průkazu

Datum: 7. 4. 2021

Žádost o voličský průkaz si volič může podat osobně (nejpozději do 06.10.2021 do 16:00 hodin), písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče (doručeným nejpozději do 01.10.2021) nebo prostřednictvím datové schránky voliče (doručeno nejpozději do 01.10.2021).