Městská část Praha 22
Praha 22

Zkontrolujte si platnost dokladů

Upozorňujeme všechny voliče, aby si včas zkontrolovali platnost svých osobních dokladů, kterými budou prokazovat svou totožnost při říjnových volbách. Již není možné vydat ve zrychleném režimu občanský průkaz.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech a podle tohoto zákona již není možné vydat ve zrychleném režimu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů, tak jak tomu bylo v předešlých letech.

Datum vložení: 4. 8. 2021 9:29
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2021 9:30
Autor: Petra Vaňková