Městská část Praha 22
Praha 22

Volby 2022

Prezident republiky vyhlásil
na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí
a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo).

 

Voliči s nařízenou izolací nemohou volit

Datum: 21. 9. 2022

Voliči, kterým byla nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemohou volit.

Kampaň Křížkování není kroužkování radí jak volit

Datum: 20. 9. 2022

Pomoci voličům, jak využívat preferování křížkem na kandidátních listinách v komunálních volbách, má nová informační kampaň. Na rozdíl od kroužkování, které probíhá například při volbách do Sněmovny, se křížkování děje pouze v případě komunálních voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Datum: 28. 7. 2022

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) se konají v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné II. kolo voleb do Senátu bude 30. září 14.00-22.00 a 1. října 8.00-14.00.

ilustrativní obrázek

Informace o způsobu hlasování ve volbách 2022

Datum: 21. 7. 2022

Souhrnné základní informace:
▪ Právo volit
▪ Prokázání totožnosti a státního občanství
▪ Hlasovací lístek
▪ Úprava hlasovacího lístku
▪ Způsob hlasování
▪ Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
▪ Volby do Senátu Parlamentu ČR
▪ Možnost hlasování do přenosné volební schránky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Datum: 12. 7. 2022

Seznam devíti volebních okrsků v MČ Praha 22.

Prohlášení kandidáta

Datum: 30. 5. 2022

Příloha ke kandidátní listině pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 22 konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 22

Datum: 30. 5. 2022

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 22 konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Voličský průkaz - pouze pro volby do Senátu

Datum: 12. 5. 2022

Voliči, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 22 mohou volit při volbách do Senátu s voličským průkazem i v jiném volebním okrsku, ale POUZE ve volebním obvodu č. 19, kam patří městské části Praha 11, 15, 22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice a Nedvězí.

logo

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu se uskuteční 23. a 24. září

Datum: 12. 5. 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo).