Městská část Praha 22
Praha 22

Na památku záchranáře, radního a skvělého člověka, Aleše Bendy

Na památku záchranáře, radního a skvělého člověka, Aleše Bendy

V sobotu 10. prosince 2022 nás navždy opustil Aleš Benda. Bývalý radní pro zdravotnictví a sociální věci. Ředitel Ústavu metodiky první pomoci. Nezdolný záchranář, laskavý školitel, ale hlavně skvělý člověk.

Vždy připraven pomoci, tisíckrát prokázal, že záchranář je nejenom zaměstnáním, ale především posláním.

"Přejeme si, abyste se vždy vrátili domů ve zdraví," psal na svém webu a mínil to doslova. Pomocí mnoha školení, kurzů a hlavně osobním příkladem předával znalosti první pomoci dál. Městská část Praha 22 mu vděčí za mnohé. Byl nejprve zastupitelem za ODS (2006 – 2014), to ještě pod svým původním jménem Aleš Rubek, pak radním (2010 – 2014) a poté školitelem základů první pomoci zaměstnanců úřadů, bank a firem po celé republice. A jako školitel byl fantastický. Sebetěžší látku dokázal podat s nadšením, vysoce odborně a současně s porozuměním. Několik let po sobě jsme se měli možnost setkávat s jeho neodolatelným způsobem výuky v oblasti zdravotnictví v projektu Zdraví, který se skládal vždy z deseti seminářů a probíhal v prostorách Uhříněveského muzea. Na dnech Zdraví si pod jeho vedením vyzkoušelo resuscitaci a práci s defibrilátorem nejedno školní dítě, nejeden občan městské části.

Jako radní pro zdravotnictví začal na Praze 22 organizovat setkání lékařů. Zasadil se o to, aby lékaři v naší městské části měli co nejlepší podmínky a mohli se soustředit na to nejdůležitější: na starost o pacienty. I v době, kdy byl radním, stále držel služby u rychlé záchranné služby a svou prací přispěl k záchraně mnoha životů, dokonce v záchrance přivedl na svět nového občánka našeho správního obvodu!

Zajímal se o zdraví všeobecně. Nejenom o to fyzické, ale i o zdraví duševní a o spokojenost lidí. Pomáhal všem, pokud se dostali do potíží. Díky němu byl na radnici instalován v prostorách OIC veřejný defibrilátor, v roce 2013 dal popud ke vzniku prvního adresáře místních lékařských ordinací, sociálních služeb, škol… a tak dále.

Aleš, zvaný Rubenda, bude chybět mnoha lidem na radnici v Praze 22, o to víc ale jeho rodině, manželce Martině a jejich pěti dětem. Bylo mu dopřáno jen 47 let života a i přesto, že se s ním jeho životní osud nemazlil, dokázal jej naplnit nesmírnou dobrotou, láskou, pomocí druhým, prací a humorem, jako málokdo jiný.

Aleši děkujeme! Ti, kdo měli to štěstí Tě poznat, jsou dnes velmi smutní.

Zdeňka Žaludová

Datum vložení: 12. 12. 2022 19:29
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2022 19:37
Autor: MgA. Ivan Vágner