Městská část Praha 22
Praha 22

Multikomoditní sběr tříděného odpadu

multikomoditní sběr

Magistrát hl. m. Prahy připravuje velkou změnu v systému třídění komunálních odpadů na území hl. m. Prahy zavedením tzv. multikomoditního sběru.

 

Magistrát hl. m. Prahy připravuje velkou změnu v systému třídění komunálních odpadů na území hl. m. Prahy zavedením tzv. multikomoditního sběru. 

U veřejných stanovišť tříděného odpadu bude zaveden sběr ve variantě 2v1, a to pro společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby.

Dle informací svozové společnosti Pražské služby, a. s. byl přechod na tento multikomoditní sběr na území Městské části Praha 22 již zahájen. 

Jakmile bude z vašeho stanoviště tříděného odpadu odstraněna sběrná nádoba na nápojové kartony a na sběrné nádobě sloužící původně pouze pro plasty se objeví výše uvedená žluto-oranžová samolepka a nápis multikomoditní sběr, můžete do této sběrné nádoby odkládat společně s plasty i nápojové kartony.

Důvody změny jsou následující: nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí HMP cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území hl. m. 1 127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Svozová společnost Pražské služby, a.s. navíc disponuje třídící linkou uzpůsobenou k dotřídění kovů. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému v ČR, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze.

Samotný přechod byl detailně rozpracován a ke každému stanovišti v Praze se přistupovalo individuálně. Během podzimu letošního roku bude docházet k postupnému stahování nádob na nápojový karton. Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoba na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště. Každá nádoba na plast bude polepena samolepkou. Do konce roku 2023 by měly všechny nádoby na plast být nově multikomoditní.  K výměně nádob nebude docházet na stanovištích, kde jsou žluté nádoby na plast nepoškozeny.

Než bude zaveden multikomoditní sběr, třídíte své odpady z domácnosti, tak jak jste byli dosud zvyklí. Po zavedení multikomoditního sběru nastává změna pouze u plastu a nápojových kartonů, u ostatních složek komunálního odpadu jako je papír, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky se na způsobu sběru na venkovních stanovištích nic nemění.

 

multikomoditní sběr

 

Zdroj: texty Oddělení odpadů OCP MHMP a Portál ŽP

Datum vložení: 20. 9. 2023 16:40
Datum poslední aktualizace: 11. 10. 2023 16:56
Autor: Ing. Jitka Kochánková