Městská část Praha 22
Praha 22

Sáčky do biopopelnice nepatří

Sáčky do biopopelnice nepatří

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy.
Pražané velmi dobře třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích.

Pražané velmi dobře třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích. Ať už se jedná o sáčky plastové biodegradabilní či papírové, obsah nádoby se tak znehodnotí a bioodpad nemůže být na kompostárně zpracován.

Bioodpad z hnědých nádob (biopopelnic) je odvážen na průmyslové kompostárny, kde je dále zpracováván. K ručnímu dotřiďování zde již nedochází. Vzhledem k množství bioodpadu a k technologii zpracování je zcela nemožné rozlišit, zda se jedná o sáčky kompostovatelné či plastové, tudíž materiál, který obsahuje jakékoliv sáčky je jednoznačně nežádoucí.

Při domácím kompostování je použití biodegradabilních sáčků zcela v pořádku, ale bohužel při nádobovém sběru a průmyslovém zpracování představují sáčky velký problém. Protože se zpracovatelé snaží o co nejvyšší možnou kvalitu kompostu, bioodpad, který na první pohled obsahuje sáčky a další nevhodné složky, není kompostárnou přijat ke zpracování.
Výsledný kompost, který na kompostárně vzniká, je testován a certifikován. Tak je zaručena jeho kvalita a bezpečné použití pro pěstování zeleniny, ovoce nebo rostlin.

Pomozte nám s udržením této kvality i vy tím, že budete do biopopelnic odkládat pouze čistý bioodpad bez sáčků!

Bio

Co přesně do biopopelnice patří a co je naopak nežádoucí naleznete zde:

https://bioodpad.praha.eu/

Zdroj: Portál životního prostředí

Datum vložení: 17. 6. 2021 12:11
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2021 12:57
Autor: Pavel Veverka