Městská část Praha 22
Praha 22

Policie - kontakty

Dům policie – Nové náměstí 1432/21 ...

Dům policie – Nové náměstí 1432/21

Místní oddělení Policie ČR – Uhříněves
Vedoucí: npor. Bc. Jiří Hás
Nové náměstí 1432/21
Praha 10
tel.: 974 860 710
fax: 274 869 054

e-mail : orp4.mop.uhrineves.podatelna@pcr.cz 
Úřední hodiny: pondělí – pátek:   7.30 – 15.30 hod
Stálá služba: nepřetržitě
Seznam ulic v územní působnosti: Horní Měcholupy, Petrovice, Benice, Hájek, Kralovice, Kolovraty, Křeslice, Nedvězí, Pitkovice, Uhříněves


Obvodní ředitelství Městské policie Praha 15 a Praha 22
Okrsková služebna Uhříněves
Vedoucí okrskové služebny Kavalec Jan, DiS.
Nové náměstí 1432/21
Praha 10
Tel: 267 710 960
Stálá služba: nepřetržitě
Územní působnost: Uhříněves-Hájek-Pitkovice, Kolovraty-Lipany, Benice, Královice, Nedvězí, Dubeč-Dubeček, Křeslice


Další kontakty Policie ČR pro MČ Praha  22
 
Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV                  Spojovatelka: 974 854 111
Ředitel: plk. JUDr. Karel Adamec
U Plynárny 2
Praha 4
tel.: 974 854 220
fax: 974 854 218
 
Policie ČR Obvodní ředitelství Policie Praha IV – Služba kriminální policie a vyšetřování
U Plynárny 2
Praha 4
tel.: 974 854 319
fax: 974 854 318
 
Policie ČR Obvodní ředitelství Policie Praha IV – Odbor služby dopravní policie
Vedoucí: ppor. Jiří Nedvěd
Kaplanova 2056
Praha 4
tel.: 974 854 250
fax: 974 854 258
 
Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Vedoucí: mjr. Ing. Karel Gabriel
Milánská 409
Praha 10
tel.: 974 821 300, 974 821 309
 
Pracoviště OŘ Policie ČR Praha IV
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Soukalova 3408
143 00  Praha 4
tel.: 974 854 300, 974 854 301
 
Jabloňová 3000
106 00  Praha 10
tel.: 974 860 303, 974 860 304-306, 974 860 309
 
Úřední hodiny: pondělí   8.00 – 17.00 hod.
                      středa    8.00 – 17.00 hod.
 
Více informací o pražské policii ČR najdou Vaši čtenáři na internetových stránkách:
 
Pod uvedenými  MOP je uveden seznam ulic v územní působnosti. Seznam ulic jednotlivých čtvrtí občané najdou na webových stránkách Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy.
Pro ulehčení hledání konkrétní ulice můžete tento seznam ulic překopírovat z našich webových stránkách,  nebo nechat odkazy, aby občané věděli, jaké ulice ke kterému MOP spadají.
Datum vložení: 30. 3. 2014 19:36
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2020 17:17
Autor: Praha 22