Městská část Praha 22
Praha 22

Zásady pronájmu nebytových prostor

- Výběr nájemce
- Postup vyhodnocení nabídkového řízení
- Stanovení výše nájemného za pronájem NP v bytových domech


1. Výběr nájemce


1.1  Nabídkovým řízením

a)  cíleným (oblast, služeb, obchodu, zdravotnictví apod.)
b)  volnou nabídkou  (bez předchozího určení oblasti)

1.2  Mimo nabídkové řízení s konkrétním určením a v zájmu MČ

1.3  V případě, že se v termínu stanoveném pro podání nabídek nepřihlásí žádný zájemce, rozhodne o dalším postupu na návrh OSM Rada MČ Praha 22.

1.4  Rada MČ Praha 22 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených nabídek a v dalším postupovat stejným způsobem dle předchozího bodu.


2. Postup vyhodnocení nabídkového řízení

Podatelna eviduje doručené, řádně označené a neotevřené nabídky, které průběžně dodává na odbor správy majetku (OSM). OSM soustředí podatelnou doručené a zaevidované nabídky a následně je  předloží k výběru nejvhodnější nabídky formou materiálu na jednání Rady MČ. Vybraný a schválený uchazeč bude OSM neprodleně vyrozuměn o pronájmu NP a vyzván k podpisu nájemní smlouvy.


3. Stanovení výše nájemného za pronájem NP v bytových domech - dle umístění


3.1 Nájemné v nových či nově zrekonstruovaných NP umístěných v přízemí bytových objektů, se zvláštním vchodem, s proskleným portálem do ulice, včetně provozních a ostatních místností v jiných podlažích se stanovuje v minimální výši 2900,- Kč/m2/rok + služby spojené s užíváním NP

3.2 Nájemné z NP ve starší zástavbě umístěných v přízemí bytových objektů, kde nelze zřídit vchod z ulice, užívaných jako samostatné provozovny, kanceláře, apod. se stanovuje v minimální výši 2 200,- Kč/m2/rok + služby spojené s užíváním NP

3.3 Nájemné za NP ve starší zástavbě, které svým technickým stavem mohou v budoucnu potřebovat opravy či rekonstrukce, kde nelze zřídit vchod z ulice, využívané jako provozovny, kanceláře, dílny apod. se stanovuje v minimální výši 1 600,- Kč/m2/rok + služby spojené s užíváním NP

3.4 Nájemné za malometrážní NP, samostatné, určené jako skladovací prostory se stanovuje v minimální výši 950,- Kč/m2/rok + služby spojené s užíváním NP


Nájemné  sjednané dohodou - smluvní


Zde Rada MČ stanoví na základě okolností hodných zvláštního zřetele výši nájemného a to odchylně oběma směry od minimálního nájemného (bankovní sektor, zdravotnictví, kultura, občanská sdružení, politické strany, mládežnické organizace, zájmová činnost dětí a mládeže.)

Datum vložení: 28. 3. 2014 9:06
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22