Městská část Praha 22
Praha 22

Aktuální výzvy evropských dotačních programů – oblast školství

PROSINEC 2018

AKTUÁLNÍ VÝZVY EVROPSKÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ – OBLAST ŠKOLSTVÍ

PROSINEC 2018

 

OP Praha-pól růstu jsou aktuální čtyři výzvy:

 

  • Výzva č. 49 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Příjem žádostí bude zahájen 7. 1. 2019 a ukončen 26. 9. 2019
  • Výzva č. 45 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II s termínem do 20. 6. 2019
  • Výzva č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II (zřizování dětských skupin). Příjem žádostí o podporu probíhá do 24. 1. 2019.

 

 

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání zůstávají otevřeny tyto výzvy:

  • Výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání II cílící na podporu digitálních kompetencí škol (do 28. 2. 2019).
  • Výzva MAP II (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) a to do 4. 1. 2019.
  • Do 28. 6. 2019 je pak otevřena výzva pro Šablony II.

 

OP Životní prostředí jsou aktuální následující výzvy:

 

  • Výzva č. 100 zaměřená na energetické úspory veřejných budov za použití obnovitelných zdrojů energie, příjem žádostí do 31. 1. 2019

 

Program Erasmus+ 

  • Klíčová aktivita 1 (Mobility) v oblasti vzdělávání, ukončení příjmu žádostí 5. 2. 2019
  • Klíčová aktivita 2 (Strategická partnerství) v oblasti vzdělávání, ukončení příjmu žádostí 5. 2. 2019

 

Programy nad rámec EU:

Do 1. 2. 2019 je možné podávat žádosti o podporu do programu Visegradského fondu v rámci první průběžné uzavírky v roce 2019.

Fond pro bilaterální vztahy EHP/Norských fondů je zaměřený na posilování vzájemných vztahů ČR a zemí EHP. Výzva je aktuální až do 30. 8. 2019.

 

Přílohy

Aktuální výzvy evropských dotačních programů

Aktuální výzvy evropských dotačních programů - prosinec 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,97 kB
Datum vložení: 11. 1. 2019 9:36
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2019 9:40
Autor: Petra Vaňková