Městská část Praha 22
Praha 22

Šablony III

Šablony, nebo tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost.

 

Šablony, nebo tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost.

 

1. Základní informace:

 • Předpokládané vyhlášení: únor 2020
 • Ukončení přijmu žádostí: červen 2021
 • Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
 • Minimální délka realizace: 12 měsíců
 • Maximální délka realizace: 24 měsíců
 • Alokace na výzvu: 4 mld. Kč
 • Minimální výše na projekt: 100 tis. Kč

 

2. Co je možné podpořit

A. Stávající šablony – personální podpora
 1. Školní asistent
 2. Školní speciální pedagog
 3. Školní psycholog
 4. Sociální pedagog
 5. Chůva (pouze MŠ)
 6. Školní kariérový poradce (pouze ZŠ)

 

B. Stávající šablony – ostatní
 1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 2. Projektový den ve škole (spojení s šablonou Zapojení odborníka z praxe do výuky)
 3. Projektový den mimo školu
 4. Klub pro žáky ZŠ
 5. Využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání
 6. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a školských zařízení
 7. Tandemová výuka
 8. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí nově i pro ZŠ – doplněno o možnost realizovat jednotlivá setkání i jako komunitně osvětová 

 

C. Nová šablona              
 1. Zahraniční mobility pedagogických pracovníků (téma: práce s heterogenní skupinou, zvyšování pedagogických kompetencí pedagogů, ne však jazykové vzdělávání)

 

D. Šablony, které již nabízeny nebudou
 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – novela zákona č. 563/2004 Sb. – zrušení akreditací DVPP pro průběžné vzdělávání
 2. Všechny ostatní

 

 

Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání, konference projektu SRP ze dne 7. 11. 2019.

 

 

Datum vložení: 8. 1. 2020 12:21
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2020 13:06
Autor: