Městská část Praha 22
Praha 22

Seznamte se s projektem MAP

Seznamte se s projektem MAP, který propojuje a podporuje rozvoj vzdělávání v MČ Praha 22

Seznamte se s projektem MAP, který propojuje a podporuje rozvoj vzdělávání v MČ Praha 22

MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) působí v MČ Praha 22 již od roku 2014. Vybudoval systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, školskými zařízeními a nastartoval komunikaci všech aktérů, kteří mají co říct ke vzdělávání v našem regionu. Spojili se tak zřizovatel škol/ek, učitelé, ředitelé, místní organizace i rodiče, začali se setkávat a začali plánovat aktivity, které by pomohly vzdělávání v naši městské části zefektivnit a zkvalitnit.

Cílem Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je právě zvýšit kvalitu předškolního a základního vzdělávání, a to prostřednictvím systematického přístupu, pravidelným setkáváním a společným akčním  plánováním. V tomto procesu je role MAPu klíčová, protože umožňuje propojit jednotlivé aktéry v území (školy, zřizovatele, spolky, soukromé subjekty, veřejnost), uchopit jejich dílčí strategické vize a transformovat je do vizí společných pro celé území. Zapojení do MAPů podporuje výměnu informací, komunikaci konkrétních potřeb i vzájemných představ o cílech rozvoje vzdělávání v území, umožňuje společné řešení problémů a výměnu dobré praxe.

Co se nám (zatím)  v MAPu podařilo?

  • již 7 let máme vytvořené a funkční pracovní skupiny pro plánování financování společných aktivit v oblasti čtenářské a  matematické gramotnosti a v oblasti rovných příležitostí
  • již 7 let koordinujeme aktivní spolupráci se všemi školami a školkami na našem území v otázkách potřeb a rozvoje škol ve výše uvedených oblastech, v oblasti rozvoje a implementace digitálních technologií
  • vytvořili jsme a pravidelně aktualizujeme Strategický rámec investičních priorit

 

Co vidíme jako hlavní přínos MAPu?

  • nastartování pravidelné komunikace, výměny zkušeností, přenosu informací a sdílení dobré praxe
  • zlepšení komunikace, spolupráce a budování zdravých vztahů mezi všemi klíčovými aktéry MAP
  • realizaci pestrých aktivit v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti rovných příležitostí

 

          Realizační tým MAP

Datum vložení: 3. 10. 2022 10:04
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2022 10:09
Autor: Mgr. Vladimír Štíbr LL.M.