Městská část Praha 22
Praha 22

Historie divadla a sokolovny

v Uhříněvsi

Historie Uhříněvsi se začala psát ve 13. století. Nejstarší písemné zmínky jsou z roku 1227, kdy se pod názvem Vgrinewes objevuje ve výčtu lokalit. Druhá zmínka je z roku 1228, kdy je Uhříněves zapsána ve vlastnictví kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Tehdy se píše již Ugrina ves. Svůj název dostala patrně po svém zakladateli, jakémsi Ugrim, který se tu usadil a založil osadu.


1891 – v Uhříněvsi založena TJ SOKOL, která čítala 68 členů, cvičí se v letním sále hostince pana Františka Kolihy

1893 – pan František Koliha letní sál bourá a nastává problém, kde v zimě cvičit, a proto padá návrh, aby si SOKOL vystavěl vlastní tělocvičnu. Vzniká tak stavební odbor, který vydává pětizlatkové dluhopisy a shromažďuje výtěžky z plesů, akademií a dalších kulturních akcí. Finance půjčují též Josef Mencl, Alois Tichý, Jan Srb, Jindřich Pačes a Josef Nykodým.

1894 – na jaře zakoupen pozemek

1895 – v prosinci jsou pražským architektem Eduardem Sochorem dokončeny stavební plány

1896 – na jaře je započato se stavbou, kterou vedli Jan Mencl, učitel František prkno, statkář Antonín Semanský a Antonín Walter. Dne 30.8.1896 je sokolovna slavnostně otevřena. Stavba přišla na 7.500 zlatých

1918 – vznik ČSR a s ním je spojen nárůst členů TJ SOKOL a sokolovna přestává pomalu, ale jistě stačit

1924 – na podzim Valná hromada TJ SOKOL ustavuje Družstvo pro vybudování sokolovny jako výdělečnou organizaci pro získání finančních prostředků. Hlavním iniciátorem se stává Dr. Ing. Zlatko Bilián

1925 – bylo založeno Družstvo, které postupně mělo 253 členů z řad TJ SOKOL i mimo něj. Hlavním zdrojem příjmů byl biograf ve staré sokolovně. Ten však měl za následek, že musela být omezena tělocvičná činnost

1929 – začala se řešit otázka, zda stavět na letním cvičišti za oborou nebo přistavět novou sokolovnu ke staré, byla zvolena varianta přístavby a za 144.000,- Kč zakoupen pozemek

1930 – v srpnu byla schválena půjčka u Občanské záložny

1931 -  počátkem roku stavitel Rathouský zahájil stavbu podle plánů arch. Františka Jiřiny 27. září je stavba za 800.000,- Kč otevřena

2005 – Valná hromada TJ SOKOL Uhříněves odsouhlasila návrh ÚMČ na prodej budov MČ Praha 22. Při následných úředních pracech byly zjištěny jisté majetkoprávní nesrovnalosti, které měly za následek odložení zahájení rekonstrukce až na druhé pololetí roku 2007

Přestavba byla provedena podle plánu projekční kanceláře INGPRO Praha, s.r.o. arch. Ing. Zdeňka Jerie, a arch. Ing. Libora Štětkáře

2009 - Bylo divadlo postaveno, což dalo uhříněveským občanům a občanům z přilehlých městských částí a obcí možnost kulturního využití.

2011 - od září provozuje Divadlo U 22 společnost  Divadlo Bolka Polívky, spol. s.r.o.

2014 - od 1.7.2014 zajišťuje provoz multifunkčního areálu Divadla U22 Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
 

Stránky Divadla U22 naleznete zde.

Datum vložení: 10. 9. 2013 16:16
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 16:18
Autor: Petra Vaňková