Městská část Praha 22
Praha 22

Pitkovice

Název vznikl z označení ves lidí Pitkových. První zprávy pocházejí z roku 1234, kdy prvním doloženým vlastníkem tvrze byl Ota z Pitkova. Stejně jako Uhříněves patřila ves koncem 13. století řádu Templářů.

Název vznikl z označení ves lidí Pitkových. První zprávy pocházejí z roku 1234, kdy prvním doloženým vlastníkem tvrze byl Ota z Pitkova. Stejně jako Uhříněves patřila ves koncem 13. století řádu Templářů. Asi od roku 1340 byl majitelem Albert Štuk, pražský měšťan. Jeho potomci Pitkovští z Pitkovic zde sídlili do roku 1520. Po nich vlastnili sídlo Strnadové z Tryskovic, z nichž poslední, Václav Strnad je prodal roku 1589 Jaroslavovi ze Smiřic. Ten je připojil ke svému uhříněveskému panství. Po něm je získali Lichtenštejnové. Po krátké době samostatnosti po vzniku politických obcí se staly součástí Benic, snad v roce 1920 se znovu osamostatnily a od roku 1961 se staly součástí Uhříněvsi.  Místní národní výbor  taktéž dvě místnosti v obecním domku čp. 25 vedle hasičské zbrojnice. Po zrušení  národního výboru zde bylo kulturní středisko. V restituci byl domek vrácen původnímu majiteli.


Původně se obec skládala ze dvou osad - Pitkovice a Pitkovičky. Rozdělení mezi nimi vedlo po silnici vedoucí ke Křeslicím. Majitelé velkostatku v Uhříněvsi darovali půdu pro stavbu domků svým dělníkům, a tak prý vznikla osada Pitkovičky. Při tom si ale vymínili, že obyvatelé budou patřit správou, farou i školou do Uhříněvsi, patrně aby se lišili od poddaných z Pitkovic, kteří patřily poštou k Uhříněvsi a školou a farou k Čestlicím. V roce 1921 došlo ke spojení do jedné obce s názvem Pitkovice.


Stavbou historicky cennou je patrový špýchar a brána s bohatě tvarovanou a profilovanou římsou, pocházející z druhé poloviny 18. století, pozůstatky někdejšího poplužního dvora, vzniklého zřejmě na místě původní tvrze.

 

Špýchar v Pitkovicích (klikněte pro zvětšení, formát jpg)

špýchar v Pitkovicích - otevře nové okno  


V blízkosti hasičské zbrojnice stojí dřevěná zvonička z 19. století. Tato lidová stavba s doškovou stříškou zvanou "zouvák" má jeden zvon. Zvonička, přes opravy v roce 1947 a znovu v roce 1964, byla v havarijním stavu. S finanční pomocí odboru památkové péče MHMP byla koncem roku 2000 restaurována a znovu osazena na původní místo. Do jejího základu byla dne 21. června 2001 vložena pamětní schránka s listinami.


Po pravé straně Pitkovického  potoka je kopec (dříve zvaný Belveder), nyní přírodní rezervace známá jako Pitkovická stráň. Je porostlá vzácnou květenou, zvláště vyniká koniklec. Dopravní spojení do Pitkovic je autobusem  MHD číslo 232.

 

Datum vložení: 9. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 16:00
Autor: