Městská část Praha 22
Praha 22

MČ Praha 22 žádá o změnu územního plánu pro chybějící infrastrukturu

MČ Praha 22 žádá o změnu územního plánu pro chybějící infrastrukturu

V dalších letech bude u nás postaveno 2500 nových bytů. Pozemky pro veřejnou vybavenost však už nemáme. Jediná šance je požádat o změnu určení těch, co tu jsou, říká starosta, Tomáš Kaněra.

Praha, 13. 9. 2023 – K poslednímu září skončila lhůta, do které mohly městské části žádat o změny územního plánu. Mezi těmi, kteří podali žádost, je i MČ Praha 22. Všechny plochy pro veřejnou vybavenost má totiž už obsazené. Plánovaná výstavba ale během několika let zvýší současný počet obyvatel Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku, které tvoří MČ Praha 22, téměř o polovinu.

 
"V současnosti běží nebo jsou v přípravách v naší MČ územní řízení pro výstavbu asi 2500 bytů, které nijak nezabráníme. To je zkrátka fakt." říká první místostarosta, Martin Langmajer (ODS). "Během pár let se sem přistěhuje zhruba stejné množství lidí, které tvořilo celou Uhříněves v polovině 90.let. Pro ně budeme nezbytně potřebovat nové školky a školy, zdravotní střediska, sociální zařízení, zázemí integrovaného záchranného systému a další. Městská část ale v tuto chvíli nemá žádný další pozemek určený pro veřejnou vybavenost.“
 
Rada MČ se proto rozhodla, že je nezbytné vytvořit podmínky pro výstavbu infrastruktury v návaznosti na intravilán MČ. Uvažovanou plochou jsou pozemky těsně přiléhající k budoucí důležité komunikaci, tzv. Horácké stezce. Ta bude obsluhovat téměř celou novou výstavbu, navíc leží v blízkosti centra a v docházkové vzdálenosti od nádraží.

"Celý jihovýchod Prahy čeká další rozvoj a zástavba. Všichni si to uvědomujeme a musíme proto přemýšlet, kde vzít prostor pro další veřejnou vybavenost," říká starosta Tomáš Kaněra (ANO). "Stavební zákon bohužel umožňuje developerům stavět, ale nenařizuje jim zabezpečit postavené sídliště obchody, službami, školami a dalším potřebným zázemím. Požádali jsme proto hlavní město Prahu o možnost změny účelu pozemků na veřejnou vybavenost. Pokud nám Praha vyhoví, využijeme část takto získané plochy na tuto infrastrukturu. Zbytek bude sloužit dál jako městská zeleň a prostor pro volný čas a odpočinek."
 
Žádost byla postoupena Odboru ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy, který vyhodnotí vhodnost uvažovaných pozemků. Řízení rozhodně nebude krátké, jak upozorňuje radní pro životní prostředí a někdejší starosta MČ Praha 22, Martin Turnovský (Dvacetdvojka): "Každé takové rozhodnutí provází náročná analýza dopadů na pozemek a jeho okolí. Připravili jsme pro pořizování změny veškeré dostupné podklady, průzkumy a hodnocení území a to včetně průzkumných vrtů a analýzy rizik. Vzhledem k charakteru území lze předpokládat, že bude nutné změnu územního plánu podrobit procesu EIA."
 
Zisk nové veřejné plochy uchrání obyvatele MČ Praha 22 od situace, ve které by jednoduše přestala veřejná vybavenost stačit. Ani to však nemusí být spásonosné řešení. Pokud by byl prosazen nový Metropolitní plán v podobě, jaký navrhovala minulá politická reprezentace Prahy, umožňovalo by to developerům intenzifikovat pražské území mnohonásobně více. Pak by Praha 22 nepotřebovala získat infrastrukturu pro 2500 bytů, ale pro mnohem více.

 

Legenda k mapě pro orientaci:

  • tmavě zelené šrafování – pozemky ležící v blízkosti tzv. Horácké stezky, vhodné pro infrastrukturu
  • tmavě modré šrafování – oblast skládky, pokrytá folií

Foto GoogleMaps

Tisková zpráva byla otištěna 18.10.2023 na Naše Praha.

Datum vložení: 13. 10. 2023 13:38
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2023 13:56
Autor: MgA. Ivan Vágner