Městská část Praha 22
Praha 22

Pečovatelská služba

- definice pečovatelské služby podle zákona
- základní činnosti
- kontaktní informace na ÚMČ Prahy 22
- ceník úkonů služeb

Pečovatelská služba poskytovaná podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zahrnuje péči o staré občany a občany zdravotně postižené, kteří nejsou schopni si sami obstarat základní životní potřeby. Pro svůj nepříznivý zdravotní stav potřebují péči jiné osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci.

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů nebo v domech s pečovatelskou službou. V rámci pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / doprovázení k lékaři /
- fakultativní úkony /činnosti poskytované nad rámec úkonů stanovených vyhláškou/

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti a provedeného šetření sociální pracovnicí v bytě žadatele.
Žadatel je seznámen se základními informacemi o službě, například konkrétní úkony pečovatelské služby, výše úhrady za tyto služby, kde a v jakém čase je služba poskytována. Po dojednání oboustranných podmínek je žadateli předložen návrh smlouvy.
Pokud žadatel souhlasí, je s ním uzavřena smlouva o poskytnutí pečovatelské služby.
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu dle platného ceníku schváleného Radou MČ Praha 22, který je v souladu s platnou vyhláškou /vyhl. MPSV č.505/2006 Sb./.

Veškeré informace a žádosti vyřizuje sociální pracovnice pro pečovatelskou službu Eva Roupcová, kancelář v přízemí ÚMČ č. 015, Nové náměstí 1250, Praha - Uhříněves, tel.: 271 071 882

Úsek pečovatelské služby

zabezpečuje pečovatelskou službu občanům starým nebo zdravotně handicapovaným, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují péči jiné osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

 

Pečovatelská služba se poskytuje v jejich domácnostech včetně domácnosti v domech pro seniory.
MČ Praha – Kolovraty si pečovatelskou službu zajišťuje samostatně.
 

kontaktní osoby: 

 Jméno referenta
 Telefon
Email
 Kancelář
 Bohumil Fikejzl
 724 073 577
 DPS II.
 Mariya Bejšáková
 702 091 434
 DPS II.

 

Ceník úkonů služeb pečovatelské služby MČ Praha 22

V souladu s platností zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, se poskytují následující činnosti pečovatelské služby za úhrady uvedené v § 6 odst č.2 - schváleno Radou MČ Praha 22 dne  8.2.2012.

 

 Úkony pečovatelské služby

 

 Cena

 (od 1. 4. 2012):         
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 
 
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 
 100,-Kč/ hodinu
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 
 100,-Kč/ hodinu
 pomoc při prostorové orientaci,
 samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 100,-Kč/ hodinu
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 
 100,-Kč/ hodinu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 
 
 pomoc při úkonech osobní hygieny
 - pouze u mobilních uživatelů služby
 110,-Kč/ hodinu
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 - pomoc pouze při mytí vlasů
 100,- Kč/ hodinu
 pomoc při použití WC  
 110,-Kč/ hodinu
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 
 
 dovoz nebo donáška jídla
 manželský pár
 23,- Kč / úkon
 20,- Kč / úkon
 pomoc při přípravě jídla a pití
 
 100,-Kč / hodinu
 příprava a podání jídla a pití
 
 100,-Kč / hodinu
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 
 
 běžný úklid a údržba domácnosti
 -vysávání podlahy, mytí podlahy, utírání prachu na běžně dostupných místech, běžný úklid koupelny a wc - mytí umyvadla, vany, sprchového koutu, wc   
 
120,-Kč/hodinu
 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu
 -včetně údržby domácích spotřebičů – lednice,  okna  ne !  
pouze v domácnosti, kde je prováděn pravidelný běžný úklid naší pečovatelskou službou
 120,- /hodina
 
 Pouze tam, kde se provádí pravidelně běžný úklid
 
 
 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
 údržba topných zařízení
 120,-Kč/ hodinu
 běžné nákupy
 - rozměr tašky 40x40cm,
 - pochůzky - pošta , úřední jednání, lékárna
 120,-Kč/ hodinu
 velký nákup
 - nad rámec běžného, např. 3 tašky 40x40,
 - např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení  
  domácnosti
  bude-li nákup větší - bude účtován za 2 nákupy
 110,-Kč/ úkon
 praní a žehlení osobního prádla,
 popřípadě jeho drobné opravy
 
 60,-Kč / kg
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :
 
 
 doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce  poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 -         bez využití vozu pečovatelské služby
 
 110,-Kč/ hodinu
 Fakultativní činnosti – úkony poskytované nad rámec úkonů daných vyhláškou:
 
 1. doprovod s využitím vozu pečovatelské služby k lékaři   
    - Uhříněves, Petrovice, Hostivař
 - po dohodě, s kapacitních důvodů je tato služba nenároková
 
 2. pronájem jídlonosiče  
    (účtuje se i v době, kdy není odebírána strava)        
 
 3. sjednání služby - úklid po malování, okna
 
 
 4. zajištění služby na praní a žehlení ložního prádla,
    - po dohodě, s kapacitních důvodů je tato služba nenároková
 
 
 
 
 
 120,-Kč/ hodinu
 
 
 
 30,-Kč/ měsíc
 
 
 10,-Kč/ úkon
 
 
 120,- Kč/ hodinu
 Úhrada je podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
 
 Do úhrady za poskytnutý úkon se započítává skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění služby.       
                                                   
 
 
 
Datum vložení: 1. 4. 2014 12:30
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2023 22:50
Autor: Praha 22