Městská část Praha 22
Praha 22

Monitoring zápachu

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města Prahy.

 

Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, do kterého mohou nahlásit výskyt zápachu. Informace nahlášené touto cestou budou vyhodnoceny a případně sloužit jako podklad pro projednání problematického zápachu s provozovateli.

Jedná se o nově vznikajícím systémem monitorování obtěžujícího zápachu na území hlavního města Prahy. Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému jeho monitorování městem. Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby.

Tento formulář je k dispozici ke stažení na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy na adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/MHMP_monitoring_zapachu_22021.html nebo zapach.praha.eu.

Vyplněný formulář zasílejte prostřednictvím e-mailu: posta@praha.eu nebo datové schránky: IDDS 48ia97h

Vyplněný formulář, který oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu na hlavní podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy, zpracuje pověřený pracovník Oddělení ochrany ovzduší Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru větru na měřících stanicích ČHMÚ v Praze, aby se mohly vyřadit neadekvátní stížnosti. Oprávněné stížnosti budou uloženy do databáze, která bude sloužit jako podklad pro další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude možné vytvořit mapu hlášených událostí.


Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Zdroj: Portál ŽP

 

Datum vložení: 8. 4. 2021 18:44
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 19:03
Autor: Ing. Jitka Kochánková