Městská část Praha 22
Praha 22

Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí (SLB) zavádí novou asistenční linku INTERNET HELPLINE – na pomoc dětským obětem tzv. internetové kriminality, a to v rámci partnerského projektu CZESICON – Safer Internet Plus. Projekt je schválen Evropskou komisí a financovaný z fondů EU.

Od 1.1. 2007 zahajuje SLB provoz rozšířené asistenční služby pro děti a dospívající Internet Helpline jako součást mezinárodního projektu Safer Internet Plus. Helpline poskytuje dětem a dospívajícím první pomoc formou psychologické a sociální asistence při práci s internetem. Jde o první obdobně specializovanou linku krizové intervence v České republice.
Hlavním cílem této formy krizové intervence je zřízení speciální asistenční služby Helpline na stávající bezplatné Lince bezpečí (800 155 555), kam mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Odborní konzultanti dětem poskytnou nezbytnou psychosociální pomoc a také jim poradí, jak bezpečněji internet používat. Jedná se především o případy, kdy děti pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžovány prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií.
Děti jsou na internetu vystavovány nezákonným či škodlivým obrázkům (násilí a sex, rasismus), svou roli zde hraje i závadný marketing výrobků určených dětem. Veřejné rozpoznání škodlivého a nezákonného obsahu je v České republice obecně nízké a jeho množství narůstá. Lhostejnost evropských rodičů k nebezpečí na internetu je skutečnost potvrzená údaji z posledních výzkumů Eurobarometeru vč. údajů platných pro ČR.

Jak dokáže linka INTERNET HELPLINE pomoci?
Děti a dospívající, kteří se potřebují svěřit se svými problémy týkajícími se podezřelých stránek a nabídek na internetu, mohou kontaktovat 24 hodin denně známé bezplatné číslo

Linky bezpečí 800 155 555, kde se jim budou věnovat vyškolení konzultanti Helpline. O pomoc se mohou děti dále obrátit na nově zavedený Chat Linky bezpečí na adrese chat.linkabezpeci.cz  nebo e-mailem na kontakt ilb@linkabezpeci.cz
Dotazy a oznámení budou moci zájemci brzy zasílat také přes kontaktní formulář na samostatných webových stránkách Internet Helpline (www.internethelpline.cz), jejichž zprovoznění plánuje Sdružení do konce března 2007.

Poslání a hlavní cíle INTERNET HELPINE Sdružení Linka bezpečí:
·    Rozšíření služeb krizové intervence SLB formou poradenského centra Helpline pro bezpečnější používání internetu.
·    Informační kampaň za bezpečnější internet na základních a středních školách ČR – ve spolupráci s partnery kombinovaného projektu Safer Internet Plus.
·    Aktivní spolupráce na mediální informační kampani v hromadných sdělovacích prostředcích, realizace tiskových konferencí, odborných diskusí; spoty, letáky.
·    Spolupráce a rozvoj partnerství s klíčovými činiteli, tj.  policií a dalšími státními i nestátními institucemi, mediálními skupinami, odborníky a sdruženími.
·    Členství v síti INSAFE, která sdružuje a koordinuje Asistenční linky – národní uzly Bezpečného internetu po celém světě (www.saferinternet.org). Účast na akcích mezinárodních projektů INSAFE a INHOPE (Internet Safety cooperation network) na evropské i národní úrovni.
·    Internet Helpline SLB bude ve spolupráci s partnery šířit povědomí o problematice Bezpečného internetu v ČR, usilovat o účinnou prevenci a odbornou pomoc dětským obětem kriminality na internetu.
·    SLB zajistí sponzorsky potřebné zdroje, aby Internet Helpline navázala činnost i v dalších letech po ukončení 2-leté grantové podpory Evropské komise.

O Sdružení Linka bezpečí
SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení (bezplatné volání z pevné sítě); Rodičovská linka 283 852 222 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Internetová linka bezpečí ilb@linkabezpeci.cz - koresponduje s prací Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu; nově zavedený Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na chat.linkabezpeci.cz
Krizové linky přijímají celkem přes 1600 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a rodinné vztahy, školní problémy, láska a partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí. SLB zajišťuje při své práci absolutní anonymitu klientů. Od svého vzniku v roce 1994 přijala Linka bezpečí již 7-milióntý telefonát.

Kontakty:
Ing. Richard Schinko
ředitel sdružení
Tel: +420 266 727 972
Mobil:  +420 605 221 221
r.schinko@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Kateřina Hobrlandová
Public Relations
k.hobrlandova@linkabezpeci.cz
Mobil: +420 606 708 548

Datum vložení: 30. 3. 2014 20:59
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 16:39
Autor: Praha 22