Městská část Praha 22
Praha 22

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM a SVČ klub Uhříněves – Dubeč

DDM-Dům UM, pracoviště Uhříněves - Dubeč, je zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a rekreační akce.


DDM-Dům UM, pracoviště Uhříněves - Dubeč, je zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a rekreační akce. Je určeno pro předškoláky, žáky základních, speciálních škol, studenty středních a vysokých škol, pedagogické pracovníky i další osoby. Dům dětí a mládeže v Praze 10 vytváří bohatě strukturovanou nabídku pro vhodné využívání volného času dětí a mládeže během školního roku. Organizuje pravidelné, příležitostné i spontánní činnosti ve všech oblastech své působnosti - turistice, hudbě, tanci, divadle, keramice, výtvarné tvorbě, technice, sportu.
V těchto oblastech DDM nabízí na 155 zájmových útvarů, které zabezpečují pedagogičtí a externí pracovníci se zkušenostmi v dané oblasti. Organizuje letní, podzimní, příměstské tábory, pobyty v přírodě i prázdninové aktivity. Pořádá také soutěže (sportovní, výtvarné), přehlídky, výstavy, pečuje o sportovní vyžití dětí a mládeže, zabývá se prevencí negativních jevů a další příležitostnou i spontánní činností. Důležité místo v nabídce DDM má i činnost otevřeného Klubu 803. Klub nabízí dětem a mládeži možnost zdarma aktivně trávit volný čas – při stolním tenise, šipkách, kulečníku, klubových turnajích či jiné činnosti.
 
 
 DDM-Dům UM       DDM-Dům UM        DDM-Dům UM

Název šk. zařízení: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM

Adresa školy:
Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10 

Ředitel(ka) Domu UM: Roman Urbanec
Detašované pracoviště: pracoviště Uhříněves - Dubeč
Adresa pracoviště: V Bytovkách 803, 104 00 Praha - Uhříněves
Kontakt na pracoviště: Mgr. Markéta Petrová 
Telefon: 274877017
Fax: 274877017
E-mail: petrova@dumum.cz
www prezentace: http://www.dumum.cz/
IČO: 45241945
Zřizovatel: hl. m. Praha

Pracovníci:

Bc. Blanka Petrásková - zástupkyně ředitele (Uhříněves,Kolovraty)

Email: petraskova@dumum.cz

Mgr. Andrea Buršíková - pedag. volného času (výtvarka,keramika)

Email: bursikova@dumum.cz

Radek Čermák - pedag. volného času (divadlo,tanec,hudba)

Email: cermak@dumum.cz

Martin Lazárek - Pedag.volného času (sport,turistika,florbal)

Email: lazarek@dumum.cz

Mgr. Renata Hrušová - pedag. volného času (CPD Šikulka Uhříněves)

Email: hrusova@dumum.cz

Zuzana Čermáková - pedag. volného času (CPD,Kolovraty)

Email: cermakova@dumum.cz

Datum vložení: 31. 3. 2014 10:55
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2016 14:51
Autor: Praha 22